Förvaltningsrätten tar Rovdjursföreningen på orden och stoppar jakten på två järvar i Jämtland

2016-11-18 |

Järvjakten i Jämtland stoppas tillsvidare av Förvaltningsrätten i Luleå. Länsstyrelsen har gett Jijnjevaerie sameby rätt att skjuta två järvar som stör deras renar.
Rovdjursföreningen fick gehör för sina argument i sitt överklagande som i veckan gick in till Förvaltningsrätten.

I dag fredag meddelar Förvaltningsrätten att den pågående skyddsjakten på två järvar i Jämtland väster ut från Strömsund tills vidare stoppas (inhiberas).
Främsta skälet är att den svenska järvpopulationen för närvarande inte har gynnsam bevarandestatus.
Det saknas minst 100 järvar i landet för att nå Naturvårdsverkets fastlagda referensvärde på 600 individer i populationen. Och en jakt i nuläget försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.
Förvaltningsrätten skriver att det överklagade beslutet sannolikt kommer att ändras. Och därför stoppas, inhiberas, jakten inför rättens prövning av Länsstyrelsen i Jämtlands beslut att tillåta jakt.

Dokument för nedladdning

Järvjakten inhiberas nov_16.pdf

Gå till arkivet