Första rovdjursavvisande stängslingen i Småland slutfördes i helgen

2012-04-23 |

SRFs Sven-Olov Löfgren ledde arbetet tillsammans med Benny Amberin, med ryggen åt kameran, när stängslingen i småländska Eneryda avslutades den gångna helgen.

I helgen avslutades stängslingen på den gård i småländska Eneryda norr om Älmhult som påbörjades i mitten av november förra året.
Nu liksom då var det medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen Kronobergs som utförde jobbet under sakkunnig ledning av Sven-Olov Löfgren och Benny Amberin från Rovdjursföreningens stängslingsgrupp i Östergötland.
Under helgen fick länet också en ansvarig för det kommande stängslingsbehovet i Småland.

Anledningen till stängslingen var vargen Kynna som etablerade sitt revir i anslutning området där gården ligger. När fåren snart släpps ut är de instängda med ett rovdjursavvisande stängsel som håller både varg och får på rätt sida.
Du som följde vargen Kynnas liv i sydvästra delen av Kronobergs län under sommaren och hösten förra året vet att hon sköts under skyddsjakt i början av november. Hennes revir låg i ett område med många fårhagar som det i princip bara var att promenera in i. På vissa håll var fåren lika mycket utanför som innanför stängslen.

Vargarna kommer från norr
Att Kynna inte längre lever betyder inte att Småland inte längre behöver rovdjursstängslas. Om alla tecken stämmer ser det ut som om Småland redan fått en ny reviretablering, denna gång i området runt Lessbo Kosta. En varg har funnits stationär i område sedan februari.
Och för att denna gång vara mer förberedd finns nu en stängslingsansvarig för Småland. Jerker Nilsson heter han och är från Älmhult och medlem både i Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen.
Sannolikt kommer Jerker och medlemmarna att få mycket att göra. I Mellansverige får det inte plats så många fler revir vilket innebär att nya revir kommer att etableras både söderut och norrut i landet.
Arbete kommer att drivas i tätt samarbete med Naturskyddsföreningen i Småland som genom sin ordförande Ulla Rundlöf har ett stort engagemang i stängslingsfrågan.

Femtrådigt elstängsel
Ett 20-tal medlemmar från föreningarna deltog i helgens stängsling på Jonas och Jenny Einarssons fårgård. Jonas är vice ordförande och rovdjursansvarig i Kronobergs läns Fåravelsförening och kan nu visa upp hur ett rovdjursavvisande stängsel kan se ut. Det stängsel som sattes upp var ett femtrådigt elstängsel och påpassligt sponsrat av LG-produkter i Sölvesborg.
Man kan också använda befintligt traditionellt fårstängsel kompletterat med två eltrådar uppe och nere.
En stängslingshelg präglas av positivitet, samarbete och engagemang från de människor som deltar, så också denna helg. Alla känner att de gör en insats som har betydelse i vargfrågan. Flera av de som deltog i helgen kommer också att delta i Rovdjursföreningens stänglingskurs som genomförs på Grimsö 8 och 9 maj.

Vill du vara med och stängsla - här är några stängslingar i sommar som det behövs arbetskraft för:

2-3 juni hos Marita Andersson i Möklinta ca fem mil sydväst om Gysinge.
Marita har 10 hektar med befintligt fårstängsel och under maj månad byts alla stolpar ut. Det hon behöver hjälp med är att skruva i isolatorer för två trådar (en upp o en nere) samt dra tråd. Besiktningsman har varit på plats och godkänt allt. Marita har beställt det som behövs.

30 juni-1 juli hos Michael Legneroth, Abborrberg, Ludvika.
Michael behöver hjälp att sätta upp ett 5-trådigt stängsel, ca 1000 meter, som bör vara klart senast 1/8.

21-22 juli hos Owe Selin, två mil utanför Västerås, mot Upplandsgränsen.
Owe har dikor och får och behöver hjälp att sätta upp fårstängsel med två eltrådar, ca 3000 meter.

Övernattning och mat ordnas på alla platser samt reseersättning (18.50 kr/mil eller tåg/bussbiljetter).

Anmälan
Hör av er så snart som möjligt om ni vill vara med.
Meddela särskild kost (allergi, veg el liknande)
Det går bra att även vara med endast en av dagarna – anmäl även detta.
sara.wennerqvist@rovdjur.se eller 073-6550157.

Dokument för nedladdning

Stängselinformation.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen