Flyttvargarna från Tornedalen tycks trivas bra i Tiveden - kvar utan tecken på att vilja gå iväg

2013-02-28 |

Olof Liberg kan ana ett revirhävdande par i invandrarparet som flyttades till Tiveden från Tornedalen.

Det har nu gått nio dagar sedan flyttvargarna från Tornedalen släpptes i Tivedens nationalpark.
och fortfarande är de kvar inom ett område på ca 2 kvadramil.
Enligt Olof Liberg på Skandulv rör de sig som ett typiskt revirhävdande par.

Han gör en jämförelse med hur den finsk-ryska vargtiken som nu finns i Junsele hanterade "sina" utsläpp  i Kilsbergen och Tiveden.

Hon stannade visserligen på platsen några dagar men sen bar det iväg målvedvetet norrut. Tre gånge flttades hon från södra renbetesområdet ner till Mellansverige, tre gånger gick hon tillbaka.
Men nu verkar det vargparet från Tornedalen har andra planer.

Läs vad Olof Liberg skriver:
"Den 19-20 februari sövdes och flyttades så vargarna, och släpptes i Tivedens Nationalpark på gränsen mellan Örebro och Västra Götalands län på morgonen 20 feb. Vargarna har sedan dess hållit tätt ihop, och rört sig fram och tillbaka inom ett c:a 200 km2 stort område, utan något tecken på någon riktad förflyttning. De har som längst varit en dryg mil från släpplatsen. De rör sig helt enkelt som ett typiskt etablerat revirhävdande par. Man har inte velat störa dem, så vi vet inte om de revirmarkerar. Det är nu 8 dygn sedan de släpptes.

Som jämförelse kan man titta på hur M11-14 (den s.k. Junsele-tiken) rörde sig efter sitt första släpp i Kilsbergen i mars 2011. Fram till dag 3 rörde hon sig inom ett mkt litet område, men sen börjad hon en riktad förflyttning mot nordväst. Efter fyra dygn hade hon rört sig 4 mil från släpplatsen, och efter 8 dygn (samma tid som gått sen nu aktuella Norrbottenparet släpptes) hade hon gått 15 mil på en ganska rak bana mot nordväst.

Vid sitt andra släpp i december 2011, som också skedde i Tiveden, hade M11-14 precis som Norrbotten-paret sällskap av en partner. Rörelsemönstret var likartat det hon visade vid första flytten. Efter tre dygn började paret röra sig riktat mot norr o stötte samma dygn mot vägstängslet utefter E20, 18 km från släpplatsen. Sedan gick de i 6 dygn fram och tillbaka längs E20, innan de dag 9 hittade en öppning, och sedan var det full fart norrut.

Det för nog för tidigt att dra slutsatsen att detta nya par inte kommer att försöka gå tillbaka till norra Sverige, men de beter sig definitivt inte på samma sätt som M11-14."

Kan det varta så att vargstammen och Naturvårdsverket äntligen får sin efterlängtade genetiska utspädning.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen