Fjärde vargangreppet på får i Skåne - jaktbeslut dröjer

2013-08-14 |

I yttrandet föreslår Länsstyrelsen en tidsbegränsning av skyddsjakten på tre veckor och en geografisk begränsning till sydöstra Skåne enligt kartan. (Väg 13 Ystad-Hörby i väster och väg E22 i norr från Hörby till Nöbbelöv då gränsen följer vägen till Åhus

UPPDATERAD 14 AUGUSTI.
I ett kompletterande yttrande till Naturvårdsverket tillstyrkte på tisdagen Länsstyrelsen i Skåne skyddsjakt på den varg som sedan förra helgen dödat 19 får vid tre angrepp i sydöstra Skåne.
Natten till onsdagen slog vargen till igen, den här gången utanför Sjöbo. Fyra får dödades.

I förra veckan sade Länsstyrelsen Skåne nej till skyddsjakt i sitt yttrande till Naturvårdsverket. Ett angrepp i Ingelstorp i östra Ystads kommun fick Länsstyrelsen att ändra sig.
I morgon torsdag räknar Naturvårdsverket med att ta beslut om skyddsjakt eller inte.
Länsstyrelsens första bedömning då man sade nej till jakt gjordes utifrån en situation med två vargangrepp på kort tid i samma område, och två tidigare angrepp i maj och juni i en annan del av Skåne. Länsstyrelsens nej byggde på att man inte med rimlig sannolikhet kunde anta att en och samma varg låg bakom samtliga angrepp.
Sedan dess har det skett ytterligare angrepp i sydöstra Skåne. Sannolikt är det nu fyra angrepp från en och samma varg inom loppet av drygt en vecka. Riktlinjerna från viltvårdsförvaltningen säger att vid tre angrepp från samma individ i ett begränsat geografiskt område kan skyddsjakt bli aktuell.
Viltskadecenter sade ja till skyddsjakt på vargen redan i fredags i sitt yttrande till Naturvårdsverket.

Fyra vargangrepp i samma geografiska område i Skåne sedan förra helgen:
3 augusti: Nio döda får i Östra Sallerup i Hörby kommun.
6 augusti: Sex döda och två skadade får i Fränninge i Sjöbo kommun.
10 augusti: Fyra döda och ett skadat får i Ingelstorp i Ystads kommun.
14 augusti: Fyra döda får i Sjöbo kommun

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen