Finskryskan gjorde ett snabbvisit inne i Härjedalen väster om Sånfjällets nationalpark

2011-06-15 |

Så här såg det i slutet av mars då den finskryska vargtiken fångades in i området öster om Sveg. Här har hjon fått bedövingspilen och nu väntar man bar på att hon skall lägga sig.

Plötsligt var Finskryska tillbaka inne i Härjedalen, mellan länsgränsen och Sånfjället efter att under de senaste fyra veckorna varit "stationär" mellan Idre och Särna och en bit ner mot Trängsletdammen på Dalasidan.
Och i dag på morgonen är hon tillbaka nere vid Idre vid Fjätervålen.
Samtidigt har Idre nya sameby ansökt om skyddsjakt på en varg som rivit ren på byns sommarbetsfjäll Långfjället vid Grövelsjön. Enligt uppgift ska vargen inte vara genetiskt viktig.
Beslut ska tas i veckan av Länsstyrelsen.
Uppdaterad 14 juni

Förutom den lilla utflykten till Härjedalen rör sig tiken hela tiden sedan fyra veckor innanför Dalagränsen mellan Idre och ner mot dammen.
När hon började trampa området var man på olika håll orolig för att hon skulle fortsätta vidare norrut upp på renfjällen. Naturvårdsverket höjde då beredskapen för att snabbt kunna flytta henne ytterligare en gång. Nu finns inte någon sådan akutberedskap, men givetis följer man henne.

Helt klart har vargtiken börjat trampa in ett område som hon anser vara att bra revir för henne och hennes framtida familj. Område hon befinner sig i räknas in i renskötselområdet, men för tillfället stör hon ingen ren. Men området är också vinterbete för både Idra nya sambeby och Ruvhten sameby från Tännäs. Och att föda upp en familj i detta område torde inte vara förenligt med rennäringen när vintern kommer.

Snurrat runt i norra Dalarna
För ca fyra veckor sedan började vargtiken röra sig österut bort från området söder om kalvningsområdet där hon legat stilla några dagar efter forceringen norrut genom Norge.
Seden dess har hon snurrat lite fram och tillbaka i norra Dalarna efter att ha varit inne en sväng i det område i Härjedalen där hon fångades in. Det var på något sätt att dit skulle hon innan hon kunde börja ta det lugnt.
Hennes beteende ger en stark indikation att hon har bestämt sig för att området hon trampar sedan tre veckor är hennes kommande familjerevir. Om det är så kommer hon att stanna här och invänta en hane som är ute i syftet att hitta en tik att bilda familj med.

För fem veckor sedan kom hon fram till området söder om Femunden och redan då såg det ut som hon var på väg österut in i Dalarna.
Men plötsligt svängde hon västerut och passerade över Isterforsen och vidare norrut på landremsan mellan Sölensjön och Istren med Femunden lite lägre österut.
När hon kom upp till nordänden av Isteren svängde hon plötsligt söderut ner på landremsan mellan Isteren och Femunden. Snart var hon nere vid Femundsende igen och hade Dalarna 15 km österut, och dit kom hon mitt i natten till tisdagen.

När det blev känt att hon låg i daglega innanför riksgränsen rakt väster om Idre gav samebyn klart besked: Går hon upp mot kalvningsområdet kommer vi att använda §28. Men istället för norrut fortsatte hon österut inne i Dalarna men har flyttat sig från närområdet till kalvningen. Men hon är på en linje emot Tåssåsens vinterbete där hon fångades in för fyra veckor sedan. Området ligger öster och nordost om Sveg. Säga vad man vill om vargar, kompass har dom i alla fall. Fram till nu har hon rört sig på ganska målmedvetna kurser sedan hon släpptes ut öster om Karlskoga i Kilsbergen.

Först gick hon på spikrak kurs åt nordväst som tog henne upp till norska gränsen vid värmländska Östmark. Därifrån på ny kurs ner mot Oslo.
Hon låg länge och tryckte på en skogsås nordöst om Oslo innan hon tröttnade och gav sig iväg åt sydöst, korsade Glomma för andra gången och fortsatte på en kurs som såg ut att föra henne rakt ner i Dalsland.
Men så vände hon åt nordöst vilket skulle ha tagit henne tillbaka till Värmland om hon fortsatt i den riktningen, men hon vek av åt norsväst efter ett dygn och hamnade utanför Kongsvinger där hon tog paus i vandringen.

När hon sedan var på benen igen blev det en målmedveten vandring upp i fjällområdet Osdalen norr om Elverum som sträcker upp mot Femunden. Där blev det lite strul med kompassen och det blev en extra runda runt sjön Isteren innan hon var tillbaka ner till Femundsenden och tog fast kurs österut mot Sverige och Sveg.

Över 100 mil har hon avverkat i skogarna. En gång har hon exponerat sig för folk, då hon tog sig upp utefter sjön Öyeren. Hon har passarat genom både svenska och norska vargrevir. Han har vetat precis var hon haft revirgränserna, daglegorna har hon tagit precis mellan två revir.

Kompensation
När det blev känt att hon flyttats ner från Svegområdet i Härjedalen och släppts ut i Kilsbergen kom kritiken, både från Jägareförbundet och Riksjägarna.
Förbundet vill ha kompensation bl a i form av utökad licens på varg och Riksjägarna anser att den borde ha skyddsjagats istället även om den var genetiskt viktig. Riksjägarna säger också att Naturvårdsverket gått förbi de "beslutande processerna".
Ett något märkligt uttalande eftersom Naturvårdsverket tillfrågade Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län och fick ett positivt besked att sätta ut vargen. Det råder stor missuppfattning om den regionala förankringen. Viltförvaltningsdelegationen har ingen beslutanderätt i enskilda frågor utan enbart rådgivande. Frågan om utsättning äger Naturvårdsverket.
Ä Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att utse lämpliga områden att sätta ut genetiskt värdefulla vargar. Nu bedömde vi att det behövs lämpliga områden för akuta situationer. Vi fick positivt svar från Länsstyrelsen i Örebro län, berättar Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Så gick flytten till
Vargen sövdes från helikopter med en bedövningspil. Det är samma metod och medel som man använder då stora rovdjur förses med sändare av forskningsskäl. Man följde vargen tills bedövning tog. Därefter tog man en del prover och vargen försågs med radiosändare, samt avmaskades. Veterinär var med under sövning och transport till utsläppsplatsen. Vargens rörelsemönster följs noga via radiosändaren för att man ska kunna konstatera att allt går bra.
Vargtiken släpptes öster om Loka-reviret, i det område som tidigare gick under namnet Kilsbergsreviret vars kärnområde låg inne på Bofors skjutfält där allmänheten inte har tillträde.

Fakta
Riksdagsbeslutet om genetisk förstärkning av vargstammen innebär att Naturvårdsverket ska flytta högst 20 vargar för att minska inaveln i svenska vargstammen. I första hand ska vargar som kommit in i norra delen av landet flyttas.

Är en finskrysk varg
DNA-analys visar att vargtiken inte är släkt med de skandinaviska vargarna utan har kommit från Finland/Ryssland.
- Vi har testat spår av löpblod i fält och ett vävnadsprov som togs på den varg som flyttades, säger Mikael Åkesson, forskare på Grimsö viltforskningsstation vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Det är den andra finsk/ryska vargtik som kommit in i Sverige sedan 1980-talet.

Riksjägarna protesterar
Jägarnas Riksförbund är mycket kritiska till den flytt av en varg som skedde till Kilsbergen. Förbundsordförande Solveig Larsson säger i en kommentar att detta inte kommer att gagna människan, vargen eller trovärdigheten för den förda rovdjurspolitiken. Att man mycket brådskande genomför en flytt av varg och genom att gå förbi de beslutade processerna som ska föregå denna typ av aktivitet gagnar inte heller regeringens rovdjurspolitik. Oavsett den genetiska bakgrunden på den flyttade vargen så borde den ha skyddsjagats då den ställt till problem och visat ett inte önskvärt beteende fortsätter Solveig Larsson. Vi kräver nu att människor som kan komma att drabbas av vargen i form av skador eller lidande fullt ut ersätts ekonomiskt.
JRF förordar fortsatt naturlig invandring och att skadegörande individer, oberoende av bevarandestatus, skall tas bort genom skyddsjakt. JRF har full förståelse för att Tåssåsens sameby kräver skyddsjakt och snabba åtgärder, men lösningen är inte att flytta problemet till någon annan enligt Solveig Larsson.
Hur Solveig Larsson tänker här är svårt att förstå eftersom det inte finns några renhjordar i Kilsbergen.

Jägareförbundet kräver kompensation
Örebro län bör kompenseras för vargflytt.
Naturvårdsverket har flyttat en genetisk viktig varg från Jämtland till Örebro län Ä allt i enlighet med riksdagsbeslutet att den svenska vargstammen ska förstärkas genetiskt för att minska inaveln. Naturvårdsverket diskuterar även kompensationsåtgäder för de län som tar emot flyttade vargar. Svenska Jägareförbundet vet vad som bör göras för att en flytt av varg ska accepteras.
- Vi anser att det viktigaste är att en flyttad varg som etablerat revir är fredad ett år efter det att den fött första kullen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Men andra vintern, det vill säga när den har sin andra kull, ska jakt tillåtas. Ju fler vargar som flyttas, desto mindre avlysningar krävs.

Jägareförbundets krav för vargflytt
- län där vargar släpps bör kompenseras med extra varg/vargar vid licensjakten. Även områden där de etablerar sig bör kunna prioriteras
- att vargar som flyttas helst inte bör ha halsband
- att det inte finns några heliga vargar, det vill säga att man kan tillåta skyddsjakt på flyttade och genetiskt värdefulla vargar
- att Sveaskogs marker först och främst bör komma i fråga för vargflytt

Torbjörn Lövbom understryker betydelsen av att ha en nära dialog med dem som får den nya vargen på sina marker och säger: - För att den svenska rovdjursförvaltningen ska lyckas måste den bygga på acceptans och delaktighet bland dem som berörs. Snart presenteras en ny utredning om den framtida rovdjursförvaltningen, vi förutsätter att utredaren Lars-Erik Liljelund tar hänsyn till detta, tillägger han.

Fotnot: Enligt den ryska vice premiärministern Sergej Ivanov är Ryssland beredd att hjälpa till i arbetet med att stärka den svenska vargstammen och leverera vilda vargar till Sverige.
Ivanov levererade beskedet under en presskonferens under onsdagen 30 mars som i huvusak gällde det ekonomiska utbytet mellan länderna.

Dokument för nedladdning

Invandrarsidor I.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet