En månads skyddsjakt på tikvarg i Sandviken

2012-07-23 |

Länsstyrelsen i Gävleborg sade i helgen ja till skyddsjakt efter en varg i området Dalsäng, Jäderfors och Kunggården inom Sandvikens kommun.
Skyddsjakten får pågå fram till 17 augusti.

Länsstyrelsen fick in ansökan om skyddsjakt den 18 juli efter att en varg stressat och jagat en grupp på 21 kvigor som sprängde ett stängsel och sedan sprang några kilometer till ett annat inhägnat område med kvigor.
Länsstyrelsens besiktningsman har besökt platsen och har konstaterat både spår av varg vid fållan där djurägarens kvigor varit instängda och nya spår på samma ställe men i motsatt riktning.
I området finns sedan tidigare dokumenterade skador av varg på tamboskap och under 2011 dödades en tacka och en fårbesättning i det aktuella området. DNA-analys av spillningsprover från inventeringssäsongen 2011/2012 har visat att vargen som rört sig i området är en tik och avkomma från Korså-reviret.
Motiveringen till beslutet om skyddsjakt är risken för upprepad allvarlig skada på boskap och svårigheten att bygga stängsel runt det stora aktuella området . Beslutet grundar sig även på skadorna som uppstått de senaste året och observationerna om en närgången varg.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen