Dramatiska dagar för den svenska vargen med tjuvjakt, skyddsjakt och svält

2012-01-19 |

Fridlyst men fredlös.

Att vara varg i landet Sverige är ingen dans på rosor. Under de senaste dagarna har fem vargar dödats, påkörts och dömts till skyddsjakt. Och ensamma valpar svälter i ett revir utan föräldradjur.
Och nu verkar det som om Dalarna fått sit eget "Fansendrama". Polisen har säkrat spår, och tror sig veta att den hanvarg som flyttades ner till Tiveden och gått tillbaka upp i Dalarna har jagats av snöskotrar och sedan avlivats öster om Sälen.
Miljöåklagaren Åse Schoultz i Östersund har inlett en förundersökning som gäller grovt jaktbrott och djurplågeri, brott som kan ge upp till fyra års fängelse.

I helgen avslöjades att båda föräldradjuren i Långsjöreviret norr om Falun saknas sedan flera månader, minst tre valpar, kanske fyra, har sprungit omkring i reviret utan att möjlighet att mätta sig själva.
En av valparna avlivades i fredags efter att ha gått skadad i ett ben i över en vecka efter en trafikolycka.
Den avlivade vargvalpen var en tik som vägde endast 19 kilo. Normalvikten för en valp ca nio månader gammal är någonstans mellan 30 och 35 kilo. Den magra valpen styrker misstanken om att föräldradjuren inte finns i kvar.
Tidigt i höstas avslog Länsstyrelsen i Dalarna två skyddsjaktsansökningar sedan två hundar angripits av varg och dödats.
I måndags utfärdades skyddsjakt av Länsstyrelsen i Västmanland på de två föräldradjuren i Skultunareviret norr om Västerås. Man kan väl utan överdrift säga att Länsstyrelsen tog i vad de hade när de nu uppgraderats att fatta egna beslut om vargarna i länet och för första gången prövade sin nyvunna delegation.
Dels ska skyddsjakten inriktas på föräldradjuren och dels får jägarna använda både bil och helikopter och alla sorters ljus som kan behövas för att få död på vargparet.
Däremot har Länsstyrelsen ingen färdig plan för hur man ska hantera de sju eller åtta valpar som kommer att bli kvar i reviret föräldralösa.
Någon har sagt till rovdjurshandläggare Bruun att valpar som är ca nio månader gamla klarar sig utan sina föräldrar. Han skulle nog inte ha lyssnat på den ”experten” eftersom det snarare är precis tvärtom. Frågan är om inte den här hanteringen av valparna är i gränslandet till djurplågeri eftersom valpar i den åldern inte kan jaga själva under vinterperioden. För ingen annan djurart tillåts jakt med uppsåtet att lämna ungarna åt sitt öde.
På tisdagen uppdagades en tjuvjakt sedan man hittat sändarhalsbandet till den hansvarg som i december flyttades ner till Tiveden från Idre. Halsbandet låt slängt under bron vid Fulunäs.
Polisen som har inlett en förundersökning för grovt jakbrott har också hittat platsen där varghanen dödades, lite nordöst om Sälens by.
När vargparets släpptes ut i Tiveden gick vargarna som väntat genast tillbaka norrut. Hanen kom ifrån tiken redan innan de passerade E18 öster om Karlskoga och tog en rakare väg tillbaka upp mot Idre. De senaste dagarna har han enligt sändaren funnits i trakterna av Sälen. Plötsligt började signalerna från sändaren ändra karaktär vilket de gör om halsbandet slutar röra på sig, och därför pejlade man på tisdagen in sändaren som alltså visade sig sakna sin varg.
Vilka spår man säkrat på platsen där halsbandet låg avslöjas inte. Dock har man nu berättat att halsbandet är avskuret.
I måndags avslog Länsstyrelsen i Dalarna en ansökan från Idre nya sameby om skyddsjakt på tre vargar i Drevfjällsområdet lite nordväst om Fulufjäll.
Avslaget motiverades med att området inte omfattas av samebyns renbetesmarker, och dessutom har de vargarna inte orsakat någon skada för samebyns renskötare.
På onsdagen var en varg inblandad i en olycka med en bil vid Kärvingeborn strax söder om Grythyttan på vägen mot Gyttorp. Vargen gick undan och eftersöktes senare av en naturbevakare från Värmland med hund i lina. Vargen återfanns inte och bedömningen är att den är oskadd.

 

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen