Diskutera rovdjurspolitik med Henrik Ekman på SRFs årsmöte i Stockholm i dag lördag

2011-03-10 |

Bakom Moderna museet på Skeppsholmen ligger folkhögskolan. af Chapman ligger på holmens västra kant.

I samband med SRFs årsmöte i Stockholm i dag lördag 26 mars kommer vetenskapsjournalisten och naturfotografen Henrik Ekman att prata om "Den politiska vargen".
Henrik gav i höstas ut den uppmärksammade boken "Vargen - den jagade jägaren".
Nu har du alltså chansen att vara med och diskutera rovdjurspolitik och föreningens framtid.

Alla medlemmar hälsas välkomna till Rovdjursföreningens årsmöte på
Skeppsholmens Folkhögskola i Stockholm
I dag lördag 26 mars
Mötet börjar kl. 13.00
.

Motioner och andra årsmöteshandlingar kommer att finnas i möteslokalen.
Frågor inför mötet - ring Annika Lundin på kansliet
08-441 41 17 eller maila annika.lundin@rovdjur.se
Alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet utan föranmälan.

Efter årsmötet pratar vetenskapsjournalisten och naturfotografen Henrik Ekman på temat "Den politiska vargen". Henrik gav i höstas ut boken "Vargen - den jagade jägaren".

Gemensam middag
Kvällen avslutas med gemensam middag. Vin, öl och andra måltidsdrycker finns att köpa till självkostnadspris.
Pris för middagen cirka 200 kr per person.
Vill du vara med på middagen måste du däremot anmäla dig till Annika Lundin på föreningens kansli. annika.lundin@rovdjur.se eller 08 4414117,
senast 18 mars.


Att rösta
För att få rösta på årsmötet måste du registrera dig och de eventuella fullmakter du har att rösta för andras räkning. Registreringen bör göras innan årsmötet börjar. Du kan registrera dig på plats i årsmöteslokalen från kl. 11.30.

Boende
Övernattning i Stockholm ordnar du själv. STF:s vandrarhem af Chapman, ligger några minuters promenad från möteslokalen, men det finns givetvis massor av alternativ i Stockholm.
Föreningen har förbokat ett begränsat sängplatser på af Chapman. Föreningens funktionärer har företräde till dessa platser, men eventuellt kan några ströplatser bli över. Anmäl ditt intresse för dem till Annika (se ovan).

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen