Det som inte fick hända...

2011-04-18 |

Den här rubriken snurrade runt i mediasverige under söndagen. Faksimil Hallands Nyheter

Det som inte fick hända hände i går på söndagsmorgonen i Rialareviret söder om Norrtälje: ”Vargar angrep familj – dödade hund”.
Det var i alla fall det budskap som media spred under den första vårsöndagen. Artikel och rubrik skickades ut av Tidningarnas Telegrambyrå, TT, och alla större regiontidningar tog in artikel och rubrik precis som de lämnade datorn på TTs redaktion i Stockholm. Alla Sveriges nättidningsläsare fick samma story och rubrik.
Och därmed hade det hänt, det som inte fick hända.

Vi såg scenariot framför oss: Mamma, barn, barnvagn, familjens hund och minst två vargar som kastade sig fram mot den lilla oskyddade skaran.

När dammet lagt sig på den lilla skogsvägen söder om Riala framstod en annan bild än den som först kablats ut. Och vi kunde konstatera att det som inte fick hända, inte heller hade hänt.


Det var inte vargar som angripit en familj, det var en varg som angripit en ensam hund. Vargen hade sannolikt ännu inte upptäckt mamman och barnvagnen när attacken slog på. 


Enligt polisens uppgifter till Länsstyrelsen befann sig mamman och barnet i barnvagnen cirka 80 meter från platsen för atttacken. 
Vargen som attackerat hunden drog den med sig in skogen och var borta.

Då dyker ytterligare en varg upp ute på vägen. Den tar några steg mot mamman som av fullt naturliga skäl nu är rädd och uppskakad.


När hon ser vargen komma emot sig och sitt barn börjar hon skrika och vifta med armarna. Vargen förstår signalen och försvinner in i skogen efter den första vargen.


Sen är allt stilla.


Hunden hittas senare död. Eller snarare det som är kvar av den. Vilka vargar som deltog i dramat får vi aldrig reda på, men en inte allt för vild gissning är att den första vargen är ett av revirets föräldradjur, den andra vargen kan mycket väl vara en av fjolårsvalparna som var med och lite nyfiket gick ut på vägen och kollade in vad som skett.


Att stegen fram emot mamman och barnet var inledningen på en attack är inte troligt. Vargar jagar inget som går på två ben.


Attacken mot wachtelhunden är ingen unik händelse i Sverige sedan vargen återvände till våra skogar. Varje år attackeras och dödas jakthundar som släpps inne i vargrevir. Det finns exempel på revir där hundarna inte rörs av vargarna, om detta beror på vargindividerna eller något annat vet man inte. Rialareviret är inte ett sådant revir. Attacken mot hunden i söndags är den femte attacken mot hund i Riala. För bara några veckor sedan rymde två hundar från en hundgård i norra delen av Vallentuna. En återvände hem med bettskador över ryggen, den andra är sedan dess försvunnen. Rialaföräldrarna är starkt misstänkta eftersom tikens sändare fanns i området då hundarna drog iväg. Två tidigare hundar är jakthundar som attackerats i samband med löshundsjakt.


Vargar kommer att attackera lösa hundar igen på olika håll i landet. Det ligger i vargens natur att bevaka sitt revir.

Jan Bergstam
webredaktör SRF

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen