Den finska vargstammens tillbakagång utreds

2011-02-17 |

För att kunna följa upp den finska vargstammens utveckling har jord- och skogsbruksministeriet i Finland bett Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) komma med en uppskattning av vargstammens storlek. Den färska uppskattningen visar tillbakagång i vargstammen.

För tillfället uppskattas antalet vargar till ca 135 - 145. Uppskattningen är mindre jämfört med uppskattningen i februari 2010 (150 - 160 vargar).
Det som är oroväckande är att antalet reproduktiva och aktiva vargflockar har minskat.
Denna vinter har vi endast åtta (8) vargflockar i vårt land, i fjol 16 flockar. Nära den finsk-ryska gränsen lever utöver dessa åtta flockar ytterligare 11 flockar som också rör sig på den ryska sidan av gränsen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet