Dalajägarna vill inte hjälpa tilll med varggenetiken

2012-01-25 |

Foto:Lina Ricklund. Två sådana här vill inte Jägareförbundet i Dalarna ta emot.

Jägareförbundet Dalarna vill inte att vargvalpar från djurparker sätts ut i vilda lyor i länet.
Det handlar om två ca fyra till fem veckor gamla vargvalpar som eventuellt ska sättas ut i två olika familjegrupper.
Stämmer inte födelsetiden mellan utvalda Dalalyor och valda djurparksvalpar blir det ingen utsättning i Dalarna.
i och med att Dalajägarna säger nej till valpar säger de nej till en livskraftig vargstam med bra genetik, vilket är hela idén med att sätta ut valpar.

Ä Vi har åtminstone 20 vargrevir som berör Dalarna och ett i övrigt mycket högt rovdjurstryck, och därför är det otänkbart att vi också ska emot djurparksvargar, säger ordföranden Thomas Björklund.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att peka ut två lämpliga revir för utsättning av vargvalpar och detta senast 31 januari.
Datumet är viktigt för att man ska hinna förse tikenar i de utvalda reviren med sändare för att kunna se när hon går i lya för att föda sina egna valpar.
Tiden för hennes födsel är viktig för att det ska fungera med valparna från djurparkerna. Stämmer inte hennes valpning tidsmässigt med valparna från djurparkerna blir det ingen utsättning hos henne.
Planen är att sätta ut tvåp till fyra djurparksvalpar i några av de lyor som varglänen öronmärker för utsättningen.
Värmland har valt de två revir man har med genetiskt viktiga föräldrapar, Skugghöjden i västra Värmland och Gåsbornreviret i öst på gränsen till Örebro län.

Gå till arkivet