Beslut om skyddsjakt på björn på tveksamma grunder.

2021-09-30 |

Vild brunbjörn fotograferad från gömsle i Finland. Foto: Günter Lenhardt.

Återigen tar Länsstyrelsens Enhet för vilt beslut om skyddsjakt på björn på mycket vaga och tveksamma grunder. Nu i Öjungsbro, ett stugområde i Bollnäs, där en så kallad soptunnebjörn rotat och vält tunnor sedan sex månader tillbaka!

Grunderna kan sägas vara tveksamma därför att påståenden om problemet är närmast omöjligt att verifiera både vad gäller omfattningen, björnens skygghet och utförda förebyggande åtgärder. Hur ofta utfördes skrämsel, som inte utfördes på ett professionellt sätt och varför inte av Länsstyrelsen? Hur länge låstes sopor in och gjorde alla stugägare detta? Återigen och liksom i Malvik, Ovanåker, där två björnungar skyddsjagades på grund av närgånget beteende, sväljer Länsstyrelsen uttryck vars enda syfte är att förstärka och

påverka situationen. Det borde vara dags att myndigheten googlar på ordet kontinuerlig förekomst, dvs. att björnen ständigt skulle vara närvarande vid soptunnorna! Hur kommer det sig att en så närvarande björn inte omedelbart sköts vid beslutad skyddsjakt den 8:e september, eftersom 70 björnar sköts under årets licensjakt på 12-14 timmars effektiv jakttid? Och varför ha ett skyddsjaktområde motsvarande ca 3 km² på en ständigt närvarande soptunnebjörn? Hur säkrar man att rätt björn fälls på ett så stort område?
Vi måste fråga oss om det är björnen själv som står för sin egen dödsdom, eller är det vi människor som är så lata och initiativlösa? Hur svårt kan det vara att lösa detta utan att behöva döda fridlysta björnar? Till exempel genom att göra soptunnorna oåtkomliga för dem.

Återigen kan konstateras att Länsstyrelsen riskerar att urholka strikta kriterier för skyddsjakt, vilket kommer att innebära ökade ansökningar och därmed ökat antal skyddsjakter. En urholkning bara för att vi har en björnpopulation som överstiger beslutad förvaltningsnivå är inte acceptabel och där sättet som nivån beslutades på också är mycket tveksamt.

Anders Ekholm
Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborg

Texten är publicerad i Dinlokaltidning.

Gå till arkivet