Årsmötet i Västerås

2019-03-01 |

Välkommen till Västerås 23 mars kl 12

Rovdjursföreningens årsmöte snart i
Så det är hög tid att gå igenom handlingarna för Årsmötet. Du hittar dem i två PDF-filer som ligger längst ner i artikel. Den en tar upp föreningens verksamhet ur olika aspekter och den andra valberedningens förslag till ny styrelse.

Årsmötet hålls i år i Västerås lördag 23 mars med incheckning 12.00.
Lokal är Stallet på konferenshotellet Hem till Gården som ligger en liten bit norr om E18 med bra bussförbindelser från tågstationen för dig som åker klimatsmart med tåg.

Programmet i sin helhet ser ut så här:
12.00 Registrering
13.00 Daniel Mallwitz
Årsmötet har äran att ha Daniel Mallwitz som årets föredragshållare.
Daniel är vilthandläggare hos Länsstyrelsen Västmanland. Han kommer att ge oss det aktuella rovdjursläget i Västmanland, samt inte minst en bildshow hämtad ur Länsstyrelsens viltkameror. Läget i länets varginventering är tre egna familjegrupper, en delad familjegrupp med Örebro och tre delade revirmarkerande par med Dalarna, Gävleborg och Örebro.
14.30 Fikapaus
15.00 Årsmöte

Årsmöteshandlingarna finns längst ner på sidan i två PDF varav en är valberedningens förslag till ny styrelse. Det går att ladda ner båda och skriva ut.
Hem till Gården ligger på Slånbärsvägen 13 norr om E18.
Information om hotellet och karta se www.hemtillgarden.se
Buss 2, 6 och 21 från Västerås station till avstigning Aplaby.
Tåg till Västerås går från Stockholm varje timme.

Frågor
070-320 64 68 eller jan.bergstam@rovdjur.se

Välkommen
Styrelsen

Dokument för nedladdning

Årsmöte 2019 Rovdjursföreningen digital.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen