Arkiv


2021-10-27
Vargen i Korsskogen är inte oskygg
Hur farlig vargen är för oss människor är en fråga som är mycket berättigad mot bakgrund av ovanstående. Historiskt vet vi att vilda vargar dödat människor i Europa och i närtid i...

2021-09-30
Beslut om skyddsjakt på björn på tveksamma grunder.
Grunderna kan sägas vara tveksamma därför att påståenden om problemet är närmast omöjligt att verifiera både vad gäller omfattningen, björnens skygghet och utförda förebyggande...

2021-09-07
Att överklaga är en del av vår demokrati
Svenska Rovdjursföreningen kommer att överklaga så länge som Sverige fortsätter att bryta mot EU,s art och habitatdirektiv och driva en förvaltning av rovdjuren som inte tar hänsyn...

2021-09-06
Med anledning av skyddsjakt på två unga björnar.
Nu senast vid beslut om skyddsjakt på två björnungar i Malvik, Ovanåker, där en ung björn sköts som vägde 46 kilo och den andra påsköts, hur man nu kan missa så extremt närgångna...

2021-03-01
Nu anmäler vi Sverige till EU-domstolen
(Debattartikeln är publicerad i Aftonbladet och du hittar den här.) Förra veckan avslutades årets licensjakt efter att 27 vargar skjutits i Gävleborg, Värmland, Västmanland och...

2021-02-09
Utrota inte vargen i Uppland
Under pandemin har människor sökt sig ut i den hälsobringande naturen som aldrig förr. Många blir fascinerade av naturens mångfald och vill lära sig mer. Naturskyddsföreningen och...

2021-02-08
Jägarna vill inte jaga lodjur
I de småländska skogarna ska "bara" 20 lodjur skjutas. Här gäller först till kvarn Ä eller snarare först till skott! Lodjurskompanierna kan dock vara väl förberedda. Redan nu kan...

2019

2019-03-07
Svart hål hot mot landets vargar
Medvetna om att tid återstår för inventeringen börjar vi ändå bli oroliga över slutrapporten. För att nå miniminivån måste ytterligare nio vargfamiljer räknas in för att nå...

2019-02-08
Lodjuret är en värdefull del av Upplands natur
Den biologiska mångfalden minskar idag i Sverige. Det blir färre individer av de arter vi har. Ekosystemen är komplexa näringsvävar där många arter påverkar varandra på sätt vi har...

2018

2018-11-03
Du sprider lögner om vargarna GW
Då fick han sitta i till synes direktsända inledningen av Brottsjournalen i TV4 och ta äran av både åklagare, polis och viltinventerarna på länsstyrelserna. Programmet toppade med...

2018-10-23
Sluta fabulera kring antalet vargar i Värmland
Han menar att den värmländska vargpopulationen är för tät. Som bevis för denna förtätning hävdar han att länet berörs av 33 vargrevir, antingen med familjegrupper eller med...

2018-05-09
Svar på debattartikel med rubriken: ”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer” Rovdjuren i skottgluggen, igen!
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem. För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i två norrbottniska skogssamebyar som...

2017

2017-10-13
Vargarna är för få – stoppa licensjakten!
Den legala vargjakten består av licensjakt och skyddsjakt. Skyddsjakt innebär att ta bort vargar som angriper tamdjur, och det är många gånger befogat. Licensjakten inriktas...

2017-06-02
SRF försvarar internationella regler som skyddar rovdjuren, och ifrågasätter miljonrullningen till Jägareförbundet
Mångfalden av vilda djur är mänsklighetens gemensamma arv. Hur vi förvaltar det arvet är mänsklighetens gemensamma angelägenhet. Det är inte okej att ett land eller ett folkslag...

2017-01-27
Vargstammen är för liten och för isolerad
Att inaveln blivit så hård beror på att vargpopulationen härstammar från få individer, att den varit liten under lång tid, och att nya, obesläktade vargar alltför sällan kommit in...

2017-01-06
Olycklig och missriktad vargjakt
Så länge vargstammen är ganska liten, kraftigt inavlad och alltför isolerad från andra vargpopulationer, så borde vargjakt endast tillåtas för att ta bort vargar som ger sig på...

2016

2016-12-23
Licensjakt på varg - onyttig och olaglig
Enligt art- och habitatdirektivet ska vargen vara strikt skyddad. Undantag från skyddet får bara ges om det inte försvårar att arten uppnår och upprätthåller gynnsam...

2016-09-02
Liten risk med varg
Det förklarar Björn Ljunggren, styrelseledamot i Svenska Rovdjursföreningen, i den här kommentaren till en mindre nyanserad ledarartikel i Smålands-Posten för några dagar sedan....

2016-08-10
Sluta låtsas om vargens bevarandestatus!

2015

2015-06-16
Jakt orsak till att samtliga stora rovdjur finns på Rödlistan över hotade arter
Orsaken är jakt kort och gott, enligt Artdatabanken. Så här skriver Artdatabanken om de olika rovdjuren: Vargen ligger mellan Sårbar och Starkt hotad. Fortsätter licensjakten lika...

2015-02-05
Lovvärda initiativ från regeringen i vargfrågan
Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda vargens gynnsamma bevarandestatus, En utredning ska göras som syftar till rättssäkra beslut om licensjakt som är förenliga med...

2015-01-21
Vargjakten - en prestigefråga som drivs igenom utan ansvarstagande
Under tiden pågår en omfattande vargjakt, vars laglighet inte kan prövas i domstol, för fullt i Värmlands och Örebro län på en genetiskt svag och mycket utsatt vargstam. Att...

2015-01-14
- Därför överklagar vi vargjakten även i år
Även f d landsbygdsminister Eskil Erlandsson, arkitekten bakom att jaktbeslut inte längre kan överklagas till domstol och i dag vice ordförande i EU-nämnden, har reagerat i ett...

2015-01-09
- Jaktstoppet på varg en framsteg för rättsordningen
Sent igår eftermiddag meddelade Förvaltningsrätten i Karlstad att den planerade licensjakten stoppas tillsvidare i avvaktan på en rättslig prövning av beslutens överensstämmelse...

2014

2014-01-22
Beklämmande indirekt hot från Jägareförbundet
Få sakpolitiska områden har blivit så hårt polariserade som den om vargens existens i Sverige. Det finns emellertid inte någon naturlag som säger att så måste vara fallet. I...

2013

2013-11-04
Myter, inte fakta, styr rovdjursfrågan
Det låter som en saga och det är det också. I verkligheten tampas landsbygden med helt andra problem som kräver helt andra lösningar. Men genom att inrikta sig på rovdjursfrågan...

2013-09-30
Propositionen ett nytt skamgrepp i svensk rovdjurspolitik
Ledare, publicerad i Våra Rovdjur nr 3 Orimligt små populationsstorlekar föreslås av regeringen, som maktfullkomligt ålagt sig själv att avgöra vad som är en vetenskapligt...

2013-09-25
Centerns rovdjurspolitik saknar förankring på landsbygden
För att slå vakt om livskvalitet och utveckling på landsbygden måste rovdjursstammarna hållas nere. Det är Centerpartiets budskap i fredagens NWT, och det är uppenbart också...

2013-07-02
Björnstammen skjuts ner i det tysta
Riksdagen har tydligt uttryckt att det inte finns något behov av att minska björnstammen eftersom björnen inte orsakar några stora skador och människor i stort är positiva till...

2013-04-29
Släpp in vargen i renskötselområdet
Utfallet kan få konsekvenser för hela Sveriges vargstam. Om denna genetiskt värdefulla varg får skjutas, är frågan om någon varg alls kan tillåtas överleva i renskötselområdet, som...

2013-03-04
Lodjursjakt trots att det saknas familjegrupper
I vinter får 102 lodjur får skjutas i Sverige Ä 40 av dessa inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Värmland ingår. Här får sex lodjur skjutas trots att länet hade...

2013-02-02
Vargjakten är en skam för Sverige
I oktober förra året presenterade Naturvårdsverket det antal vargar som minst behövs i landet för gynnsam bevarandestatus, under förutsättning att nya gener stadigt tillförs...

2012

2012-10-15
Jägarlobbyn styr vargpolitiken
Den genetiska rensningsjakt, eller urvalsjakt som Naturvårdsverket kallar den, som nu utreds är ett vågspel som möjligen skulle kunna fungera i teorin. Och även då förutsätts att...