Andra vargattacken mot fäbodsfår på drygt en vecka

2012-08-08 |

För bara en dryg vecka sedan dödades 22 får vid Alderbacks fäbod i Övertänger nordost om Enviken i Dalarna.
I natt slog vargarna till igen, den här gången hos Grejsans fäbodar som ligger ca en och halv mil norrut från Alderbacks fäbod.

Båda fäbodarna ligger inom samma område där ett vargpar till synes etablerae sig ett revir i vintras. Björnåsreviret heter det. Sannolikt har vargparet fått valpar eftersom de ägnar sig åt fårjakt.
Grejsans fäbod ligger mellan Lamborn och Svabensverk på västra sidan av Bergslagsdiagonalen riksväg 50. Under vintern gick vargparet enligt soårningar aldrig över vägen utan höll sig öster om vägen.
- Fem får är dödade. Dessutom är två får nödslaktade, säger Linda Wiklund som äger fäboden till dt.se
Enligt Linda Wiklund råder ingen tvekan att det är varg som dödat fåren. Varghår hänger kvar i stängslet där vargen gick in.
Under dagen kommer Länsstyrelsen att besiktiga platsen för attacken.

Utefter Bergslagsdiagonalen som skär genom folktomma skogar mellan Falun och Edsbyn ligger nu vargreviren på rad.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen