Aftonbladets ledare: "Putin, Reinfeldt – och vilda djur"

2010-11-23 |

Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell skriver idag om Reinfeldt och vargpolitiken. Hon skriver bland annat:

"Det är FN:s år för biologisk mångfald och Vladimir Putin försvarar machotigern med viss stolthet.

Det är mer än man kan säga om Reinfeldts förhållande till mångfalden, han väljer att fega ur även ett sådant här märkesår. För hundra år sedan var den svenska vargen redan svårt undanträngd. I dag finns det drygt 200 vargar kvar i ett område från Värmland till Uppland.

Men det blir inga räddningstal från Fredrik Reinfeldt, i stället ordnar han – licensjakt.

Visserligen lovar miljöminister Andreas Carlgren att plantera in nya vargar, men dem har vi inte sett till än. I stället är det statsministern som i valrörelsen pratade om tungt rovdjurstryck och lovade ny jakt redan i januari.

Vargen och tigern är rovdjur som hotas av befolkningstryck, av skogsskövling och tjuvjakt. Tigerns öde visar hur fort det kan gå att slå ut en djurart, Putins samarbete med Världsbanken och Världsnaturfonden visar hur tungt det kan vara att bygga upp stammen igen."

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen