14 vargar skjutna i Jämtland sedan 1 oktober

2020-02-11 |

I går måndag sköts en varg på skyddsjakt på Handödalens renmarker i Jämtland. Det innebär att 14 vargar nu skjutits i Jämtland, eller om man vill inom södra renskötselområdet, denna vinter.

Totalt i hela renskötselområdet handlar det om 15 dödade vargar eftersom det i vinter sköts en invandrare längre norrut tidigare i vinter.
Enligt DNA-spår ska det finnas ytterligare tre invandrare i Norrland, eller möjligen om de vandrar vidare söderut.
Invandraren som dök upp i Engerdal i Norge och flyttades söderut har gått tillbaka upp mot renområdet där den sövdes för flytten söderut.
Av vargfamiljen i Krokvattnet på gränsen till Gävleborg återstår nu två
vargar, föräldratiken och en valp. Två valpar och föräldrahanen är
skjutna i skyddsjakt där det senaste beslutet är inhiberat av
Förvaltningsrätten. En av två varg hann dock skjutas innan inhiberingen
kom.
Längre söderut i landet har två vargar skjutits med stöd av
paragraf 28 i Orsa och i Torsby.
En varg är dessutom ihjälkörd utanför Enköping.
Och nu kan vi meddela att de norska vargarna inte
härstammar från varken Lettland elleren djurpark i Paris. Och inte heller att många av de norska vargarna kan vara hybrider.
Det slås nu fast i en ny DNA-undersökning gjord av Rovdata av de samma åtta prover som Telemark Bonde- og Småbrukarlag hade fått analyserade av det tyska laboratoriet ForGen.
Norska vargar kommer från samma källa som de svenska vargarna - den finskryska populationen.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen