14 lodjur skall skjutas i tre län i södra Sverige

2019-12-02 |

14 lodjur ska tillfredsställa jägarnas marsjakt på lodjur. Foto. Hans Ring

Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kalmar har har fattat beslut om licensjakt på tillsammans 14 lodjur i vinter.
Östergötland har beslutat om fyra, Jönköping två och Kalmar åtta lodjur för sina respektive licenser.
Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna i de tre länen motsätter sig all licensjakt på lodjur.

Östergötland har ett förvaltningsmål på sju familjegrupper, förra
vintern fanns tio familjer. Jakten kommer att ske på två lo inom vardera
två områden där populationen bedöms som tätast.
Norra området: Motala kommun ner till Motala Ström och vidare upp västra delen av Finspångs kommun till länsgränsen mot Örebro.
Södra området: Kinda kommun, sydvästra delen av Linköpings kommun, södra delen av Mjölby kommun och Boxholms kommun öster om väg 32.

I Jönköping fanns sex familjegruppe - hona med unge/ungar - vid senaste inventeringen, vilket är endast en familj över förvaltningsmålet som är fem. Här skall jagas inom två områden.
Jaktområde 1: Mullsjö, del av Habo och Jönköpings
kommuner.
Jaktområde 2: Del av Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommuner.

Kalmar län som jagar åtta lo tillåter jakt på ett lo per kommun. Jakten
är slut när tre produktiva lohonor över 14 kilo är skjutna.
Förvaltningsmålet i Kalmar är fyra till åtta familjegrupper, vid inventeringen fanns 11,5 familjegrupper.

- Det finns ingen anledning att decimera lodjuren som äntligen har
blivit fler i södra Sverige, heter det i ett gemensamt uttaland från Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen