Yttranden om skyddsjakt på vargparet i Långsjöreviret

2007-03-08 |

Svenska Rovdjursföreningen har skickat ett yttrande till Naturvårdsverket om den föreslagna skyddsjakten på ett vargpar i Långsjöreviret. Ett yttrande har även avgivits från Rovdjursföreningens lokala region Dalarna tillsammans med Rättviks Naturskyddsförening (SNF).

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ansökt hos Naturvårdsverket om skyddsjakt på både tiken och hanen i det så kallade Långsjöreviret i Dalarna. Skyddsjakt på fredade vargar kan endast beviljas om det finns stora skador förorsakade av varg och om dessa skador kan knytas till en specifik vargindivid. Så är inte fallet, påpekar Rovdjursföreningen i sitt yttrande.

SRF Dalarna och SNF Rättvik uppmärksammar på att vargparet hållit sig utanför bebyggelse och spårats endast i skogsmark. Observationer av valparna (syn-, hör- eller spårobservationer) har inte gjorts sedan strax före nyår. De två lokala föreningarna frågar vad som har gjorts på två månader sedan nyår och kräver att en noggrann inventering görs i Långsjöreviret.

I båda yttrandena avrådes från skyddsjakt. Bakgrundssituationen är att skyddsjakten som beviljades under september 2006 på den s.k. "Bjursåsvargen" avbröts i november då det konstaterades att valpar hade fötts i reviret. Osäkerheten var stor om hannen i reviret, som skyddsjakten avsåg, fortfarande fanns kvar. Vargen uppgavs vara oskygg. Inga uppgifter om oskygga vargar har inrapporterats sedan den resultatlösa vargjakten avslutades.

Läs de två hela yttrandena. De finns i pdf-fil att ladda ned från sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet