Yttrande med anledning av skyddsjaktsansökan på varg i Äppelbo

2007-10-05 |

SRF och SRF Region Dalarna har skrivit ett yttrande till Naturvårdsverket med anledning av att Länsstyrelsen i Dalarna tillstyrkt skyddsjaktsansökan i Äppelbo.

Svenska Rovdjursföreningen region Dalarna rekommenderar att Länsstyrelsen i Dalarnas ansökan om jakt på varg i Äppelbo avslås, samtidigt som föreningen föreslår att arbetet med konstruktiva skadeförebyggande åtgärder på alla plan intensifieras inom Dalarnas län likväl som i övriga delar av landet där vargetableringar finns.

Se yttrandet under Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet