YTTRANDE: Avslå skyddsjakt på den invandrade Pirttjärvivargen!

2008-01-14 |

Svenska Rovdjursföreningen har skickat in ett yttrande över Pirttijärvi och Korju samebyars ansökan om skyddsjakt på Pirttijärvivargen i Norrbottens län.

Svenska Rovdjursföreningen avstyrker skyddsjakt på den aktuella vargen i yttrandet, som inleds på följande sätt:

Avsiktligt dödande av fredade arter är förbjudet i enlighet med EU:s art- och habitatdirektivet.
Undantag från detta skydd kan dock ges för särskilda problemindivider i enlighet med 27§ i Jaktförordningen.
I aktuellt fall finns ingen problemindivid identifierad, utan ansökan berör varg som uppträder normalt inom renskötselområdet. Det finns inget i den fastlagda rovdjurspolitiken som säger att det inte får finnas varg där.

Svenska Rovdjursföreningen anser att Pirttijärvivargen ska få leva vidare i den östra delen av Norrbotten, med följande motiveringar. Den här hanvargen är den enda östliga vargindivid som är märkt med sändare i Sverige för närvarande. Det innebär att denna vargindivid genetiskt sett för tillfället är den mest värdefulla vargen i Sverige just nu. Eftersom det tidigare har saknats gsm/gps sändare med bra gsmtäckning på vargar inom renskötselområdet är den här vargen ytterst värdefull.Här finns möjlighet att följa hur stort revir den har men framförallt att se hur stor predation på ren och andra bytesdjur den har. Det finns här en chans att fortsätta med predationsstudier för att få fram mera kunskap om varg i renskötselområdet så att ersättning till enskilda renägare och samebyar för regelbunden och stationär varg blir mera rättvist.

Hela yttrandet kan laddas ned som pdf från sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet