Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag till jakttidsändringar

2020-10-06 |

Kronhjort. Foto: Hans Ring/N

Vi menar att regeringen måste beakta att jaktintresset endast motsvarar tre procent av befolkningen. Vi är alltså 97 procenten och utöver det också utländska turister som vill uppleva naturen på annat sätt än genom jakt. När ska vi kunna plocka bär, svamp eller bara strosa i skogen utan att behöva oroa oss för att hamna i en jaktsituation?

Svenska Rovdjursföreningen invänder mot Naturvårdsverkets förslag på jakttidsändringar, hundträning och hundanvändning vid jakt. Vi menar att förslaget tar liten eller ingen hänsyn till bevarandet av ett rikare djurliv och biologisk mångfald, negligerar naturturismens betydelse, inte återger naturintressets synpunkter och bygger på en förlegad syn på rovdjur.

I vårt yttrande framför vi allvarlig kritik mot Naturvårdsverkets förslag samt kritik mot att föreningen inte ha fått vara mer delaktig i processen.

Dokument för nedladdning!

20201006_SRFYttrande jakttidsberedningennäringsdepartementet.pdf

Gå till arkivet