Ytterligare en Kynnavarg hade valpar förra året i Värmland/Örebro

2011-04-01 |

Det som man länge hoppats och trott på är nu fastställt. Ett av föräldradjuren i Gåsbornreviret härstammar från blandreviret Kynna 2 i Norge .
Gåsbornreviret räknar Örebro län hem men familjen rör sig på båda sidor av länsgränsen till Värmland.
Kynna-DNA finns således också i revirets valpar som nu är på väg ut i med sina värdefulla gener.
Vilket av föräldradjuren som kommer från Kynna vet man inte eftersom man inte vet från vilken varg avföringsproverna kommer.

Det betyder att Värmland och Örebro nu har minst två genetiskt viktiga revir att vara rädda om. Det andra är Kynnareviret i västra Värmland. Det kan också finnas ett tredje i Värmland som delas med Norge, men i det fallet är det en avkomma från Galvenreviret i Hälsingland där det finns en finskrysk hanvarg. I Kynnareviret är det också en invandrad hanvarg.

Finskryskan som fångades in i Jämtland och släpptes i Kilsbergen i västra Örebro län har en riktning på sin vandring som tar henne in i Kynnareviret om hon nu inte stannar i norra Värmland där hon de senaste dagarna har uppehållit sig efter en snabb varndring upp genom landskapet.

Gå till arkivet