WWF uppmanar jordbruksministern: Agera mot den illegala vargjakten

2010-05-03 |

Världsnaturfonden WWF vill att försök och förberedelse till grovt jaktbrott omedelbart ska kriminaliseras. Kravet har framförts av polis och åklagare i 10 år. Så sent som i somras valde regeringen att inte ta med förslaget i rovdjurspropositionen. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har också legat lågt i frågan. WWF vill nu att lagändringarna omedelbart genomförs.

Organiserad illegal jakt på varg skulle vara möjlig att komma åt genom att kriminalisera försök och förberedelse till grovt jaktbrott. Det skulle ge de rättsvårdande myndigheterna helt andra möjligheter att till exempel genom telefonavlyssning följa dessa kriminella gruppers förehavanden.

– Trots att det finns färdiga förslag till formuleringar har Sveriges regering av outgrundlig anledning valt att förhala den här frågan. Eskil Erlandsson och jordbruksdepartementet har alla möjligheter att agera och WWF uppmanar nu jordbruksministern att omedelbart ta tag i frågan, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs förslag lyder:
Försök och förberedelse till grovt jaktbrott kriminaliseras. I jaktlagen (1987:259) införs en ny paragraf 44 a som kriminaliserar försök och förberedelse till grovt jaktbrott genom en hänvisning till brottsbalkens 23 kap.

Vargpopulationen minskar i Finland och en av orsakerna tros vara att den illegala jakten ökade kraftigt när den lagliga jakten tilläts.

Relaterade länkar

Gå till arkivet