WWF tillbakavisar Jägareförbundets utspel om illegal jakt på varg

2011-05-14 |

Världsnaturfonden WWF tar avstånd från de uppgifter och slutsatser om omfattningen av illegal jakt på varg som Svenska Jägareförbundet idag presenterat i ett pressmeddelande. Uppgifterna kommer från en rapport som ännu inte är klar. Den är beställd av Världsnaturfonden WWF och ska presenteras i början av sommaren.

Preliminära uppgifter ur rapporten lades fram under det slutna seminariet om illegal jakt på stora rovdjur som hölls 10-12 maj på Rovdjurscentrum i Orsa i Dalarna. Ett 90-tal personer från olika myndigheter fanns på plats. Samtliga seminariedeltagare informerades om att uppgifterna var preliminära och ska revideras före publicering.
Det går inte att dra slutsatser av rapporten om illegal jakt på varg innan alla uppgifter finns på plats och rapporten är slutgranskad.

Gå till arkivet