Viltförvaltningsdelegationen ett sken av regional förvaltning med Naturvårdsverkets vetorätt

2011-03-17 |

Foto: Hans Ring 15 av landets 24 vargrevir med valpar 2010 finns i Värmland hävdar artikelförfattarna.

Varför utse ett stort antal ledamöter i regionala viltförvaltningsdelegationer och ge sken av att förvaltningen av våra vilda djur sker regionalt och sedan låta Naturvårdsverket ha vetorätt, skriver Ann-Katrin Järåsen med flera s-ledamöter i den värmländska delegationen.

Riksdagen har fattat beslut om att de svenska rovdjursstammarna ska förvaltas regionalt och Naturvårdsverket har sagt att man ska vara adaptiv (förändringsbenägen, anpassningsbar) i sitt förhållningssätt. Trots detta har tjänstemännen på Naturvårdsverket inte klarat av att gå från en bevarandefilosofi till en förvaltningsdito. De lever fortfarande kvar i tron att de svenska rovdjursstammarnas utrotning är nära förestående

Relaterade länkar

Gå till arkivet