"Vi vill ha många platser för inplantering av varg"

2010-04-08 |

Regionala förvaltningen av rovdjur inledd
Det kan räcka med tre eller fyra inplanterade vargar vart femte år för att den svenska vargstammen ska bli livskraftig, säger vargforskaren Olof Liberg. Men var ska de nya vargarna sättas ut?

– Vi vill ha många möjliga platser, säger Eva Thörnelöf vid Naturvårdsverket.

På onsdagen möttes alla myndigheter och personer som deltar i den nya regionala rovdjursförvaltningen till ett avstamp för framtida samarbete.

På dagordningen fanns frågan om hur man ska gå tillväga för att plantera in nya individer i den svenska vargstammen, som ju är svårt inavlad.

Regeringen har satt ett tak på högst 20 individer till år 2014. Vargforskaren Olof Liberg meddelade på mötet att genetiker har kommit fram till att det kan räcka med tre eller fyra per år vart femte år och fortsättningsvis.

– Det kan räcka för att man ska uppnå EU:s krav på gynnsam bevarandestatus, eftersom vargstammen då har kontakt med den finsk-ryska vargstammen, säger han till NWT.

Relaterade länkar

Gå till arkivet