Vi överklagar jakt på 13 järvar i Jämtlands län

2017-11-03 |

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat ett beslut om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar i Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har åter beviljat skyddsjakt på ett stort antal järvar. Ett liknande beslut för två år sedan, som gällde 19 järvar, upphävdes efter att det överklagats.

Några huvudskäl till att vi överklagar beslutet är
- att järven inte har gynnsam bevarandestatus i Sverige,
- att det inte visats att järvarna gjort mer skada på renar än vad som bör tålas, och
- att jaktområdet omfattar ett antal Natura 2000-områden där järven är en del i grunden för att områdena blivit Natura 2000.

Dokument för nedladdning!

SRF Överklagande av beslut om förebyggande skyddsjakt efter 13 järvar inom Jämtlands län.pdf

Gå till arkivet