Växande vargstam stör inte lodjuren

2010-04-13 |

Vargstammen i Sverige har tredubblats under de sista tio åren, men det har inte påverkat lodjuren i samma område. Den slutsatsen drar forskare vid SLU i Grimsö i en nyligen publicerad studie, som har gjorts inom det skandinaviska forskningsprogrammet SKANDULV.

– Studien visar att varg och lodjur kan leva i samma område, säger Camilla Wikenros vid SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen. Den större, dominerande arten (vargen) behöver inte inverka negativt på den mindre artens (lodjuret) utbredning och överlevnad.

Ett delresultat är att lodjur inte undviker områden med varg. Det har forskarna kunnat visa genom att under flera år studera den geografiska fördelningen av familjegrupper (honor med ungar) av lodjur i relation till vargrevir.

Frånvaron av konkurrens mellan lodjur och varg i Sverige kan förklaras av att det i vargarnas utbredningsområde fortfarande är relativt gott om bytesdjur.

– Och det huvudsakliga bytesdjuret i de flesta vargrevir utgörs av älg, medan lodjuren är specialiserade på rådjur, säger Camilla Wikenros.

Relaterade länkar

Gå till arkivet