Västernorrlands uttrar kartläggs med DNA-teknik

2010-09-13 |

Hur många uttrar finns det i Västernorrland och hur ser stammens utveckling ut? Det ska forskarna nu få svar på med hjälp av modern DNA-teknik. I höst ska vid två tillfällen spillning från uttrar längs intressanta vattendrag samlas in och analyseras.

– Genom att besöka platsen vid två tillfällen kan vi se om spillningen kommer från en utter som har ett revir på platsen eller om det handlar om förbipasserande uttrar. Det blir möjligt att särskilja olika individer, säger biologen Frans Olofsson på länsstyrelsen.

Arbetet med att DNA-analysera spillningen ska ske i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, som har liknande projekt på gång också på andra håll i landet.

Relaterade länkar

Gå till arkivet