Värmlandsjägarna har inte avlossat ett enda skott

2011-01-15 |

Värmland som är ett av de tunga varglänen har när klockan är tre i dag lördag eftemiddag första jaktdagen inte rapporterat ett enda skott mot någon varg.
I går var ordföranden i Jägareförbundet Värmland Lennart Johannesson bestört över att Naturvårdsverket inte sa ja till en utökad licensen.

I ett pressmeddelande från förbundet som skickades ut efter  Naturvårdsverkets nej säger Lennart Johansson:

– Vi har landets tätaste vargstam och de fortsätter att öka. Jag bjuder på stående fot in miljöminster, Andreas Carlgren till Värmland, så att han på ort och ställe får möta oss som berörs av beslutet.

Denna täta vargstam höll sig alltså undan hela första jaktdagen. Visserligen hade man spår i bland annat Östmark dock utan att se någon varg.

Här följer hela pressmeddelande från Jägareförbundet:
"Svenska Jägareförbundet har tidigare överklagat tilldelningen i årets licensjakt på varg och uppmanat Naturvårdsverket att höja tilldelningen med anledning av att nya inventeringar visar på fler vargföryngringar än som tidigare var kända. Men Naturvårdsverket svarar idag att tilldelningen inte kommer höjas.
- Vi är djupt oroliga över beskedet, den låga tilldelningen undergräver förtroendet för rovdjurspolitiken. säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd. Vi kommer snarast begära att få träffa miljöminister Andreas Carlgren och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren för att diskutera konsekvenserna av detta beslut.
Lennart Johannesson, ordförande för Jägareförbundet Värmland, tar också emot beskedet om att Värmland inte får fälla fler vargar med bestörtning. – Vi har landets tätaste vargstam och de fortsätter att öka. Jag bjuder på stående fot in miljöminster, Andreas Carlgren till Värmland, så att han på ort och ställe får möta oss som berörs av beslutet.
Vi jägare som på regeringens uppdrag arbetat med att förankra riksdagens rovdjurspolitik och den svåra frågan om flytt av vargar känner oss överkörda när årets låga tilldelning inte ens kommer att hålla vargstammen på det beslutade antalet om maximalt 210 vargar. Riksdagsbeslutets tre delar äventyras om inte Naturvårdsverket klarar att hålla de mål som riksdagens fastlagt. 
Både licens- och skyddsjakt är viktiga instrument i att begränsa vargstammen men med tanke på de nya inventeringsresultaten om ett högre antal vargföryngringar bör tilldelningen i licensjakten öka. Nu riskerar vi istället att hamna över det antal som riksdag och regering beslutat om.
Den tidigare förda rovdjurspolitiken saknade legitimitet hos jägarna Därför är det viktigt att miljöministern vågar stå fast vid sina löften och förstår vikten av att ha en väl förankrad rovdjurspolitik. Med dagens besked kommer det bli ännu svårare att få acceptans för insättning av varg, avslutar en besviken Torbjörn Lövbom."

Gå till arkivet