Vargtiken i Siljansringen dog av skador från ett slagsmål med jämthund

2013-09-17 |

Vargtiken som hittades död i förra veckan norr om Vikarbyn i Dalarna inom Siljansringsreviret dog av skador hon fått i ett slagsmål med ett eller flera hunddjur. Det är den teori som SVA i Uppsala för fram efter att ha undersökt kroppen.
Dessutom upptäcktes en äldre skottskada i vänster framben.

Sannolikt är tiken identisk med den varg som var i slagsmål med en
jämthane sista dagarna i augusti i ungefär samma område som hon hittades
död. Hon hade kraftiga bett över kroppen med fluglarver i såren.
Med hänsyn till fluglarverna bedöms såren ha uppkommit runt tidpunkten
för vargens slagsmål med jämten. I samband med slagsmålet finns en
pejlposition samma dygn från den döda vargtiken bara 100 meter från den
plats slagsmålet ägde rum enligt uppgifter till Jakt & Jägare. GPS-plottar visar att tiken sedan gått norrut och sedan vänt söderut till den plats hon hittades död. Och nu läggs förundersökningen om misstänkt grovt jaktbrott ner. Allt pekar på att jämthanen och vargtiken varit i slagsmål.
I SVAs besiktningsrapport framgår att tiken har flera bitmärken på
kroppen från en eller flera hunddjur. Bitskadorna bedöms ha uppstått
några dagar innan hon dog. Förutom dessa skador har hon en skada på
vänster överarmsben som bedöms vara en gammal skottskada.
Denna skada ha medfört ett förkortat framben och sämre rörlighet i bogleden. Om detta påverkat henne negativt rent allmänt vill inte SVA spekulera i, men
tiken var i mycket dålig kondition, på gränsen till utmärglad när hon
hittades. Bitskadorna som är ganska färska kan inte ha påverkat henne
tillstånd i den riktningen är SVAs uppfattning. Den döda tiken som
är född i Amungenreviret anslöt till hanen i Siljansringen på
eftervintern 2010 efter det att hans dåvarande tik dödats i licensjakten
samma vinter. På våren samma år födde hon sin första kull. Senare
på året upptäcktes att hon gick på endast tre ben. Spårningar visade att
hon ofta föll omkull och var allmänt ur slag. Plötsligt försvann hon
och hanen gick ensam med en valp. Så plötsligt dök det upp en tik vilket visade sig vara den "försvunna" tiken som repat sig och var tillbaka på fyra ben. I januari 2012 märktes paret och strax därefter dödades hanen i en tjuvjakt norr om Skattungbyn. En ny hane dök upp i god tid före löpperioden och hon fick valpar samma vår.
På hösten försvann även hennes nye hane och hon blev ensam med
valparna. Någon ny hane har inte spårats tillsammans tiken sedan dess. Vad som hänt under barmarksperioden hittills under detta år vet man inte.

Gå till arkivet