Vargrevir ger färre lamm i berörda fårbesättningar

2015-08-26 |

Fårbesättningar som finns i vargrevir eller blivit utsatta för angrepp har en lägre reproduktiv förmågan jämfört med besättningar i områden
utan vargrevir.
Det framgår av den undersökning som SLU på uppdrag Landsbygdsdepartementet nu genomfört.

Uppdraget var att kartlägga hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi. Utredningen ska inkludera även indirekta kostnader, alltså andra kostnader än de direkta kostnaderna för dödade och skadade djur.
Lantbrukare som drabbats av rovdjursangrepp lägger ner ett betydande
merarbete för att förebygga och hantera rovdjursangrepp vilket medför
indirekta kostnaderna på i medeltal 19 500 kr per år för en
genomsnittlig fårbesättning som utsatts för angrepp.

För en genomsnittlig fårbesättning som befinner sig i ett rovdjurstätt område,
men inte utsatts för angrepp, uppgår de indirekta kostnaderna till i
medeltal 6 700 kr per år, och för en genomsnittlig nötkreatursbesättning
som utsatts för angrepp uppgår de till 14 400 kr per år.
Här förklarar utredarna själva hur de kommit fram till hur ersättningen för rovdjursskador bör regleras: http://rez.se/ztv0s

Gå till arkivet