Vargpopulationen ökar i antal samtidigt som inaveln minskar

2013-09-03 |

Foto Maria Svanström. Vargpopulationen i Sverige står snart på egna ben menar Naturvårdsverket. Antalet vargar kommande vinter torde bli ca 450.

Utvecklingen är positiv för vargstammen och dess möjligheter att finnas kvar på lång sikt i den svenska naturen.
Det visar den skandinaviska vargrapporten från vintgern 2012-2013 som tagits fram i samarbete mellan Sverige och Norge.

Mycket tyder på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid.
När inavelsgraden minskar ökar möjligheterna för vargstammen att finnas kvar på lång sikt och att uppnå gynnsam bevarandestatus.
Detta ökar också Sveriges möjligheter att förvalta vargen självständigt.
i vintras fanns cirka 350 vargar i Sverige. Det är nära det antal som tidigare nämnts både av Rovdjursutredningen och Naturvårdsverket som ett tillräckligt antal.
Antalet vargar är dock bara en bit i pusslet för en långsiktigt livskraftig vargstam.
- Vargstammen visar en positiv utveckling men det finns fortfarande en del frågetecken kvar att lösa. Det behövs både en viss storlek och en viss kontinuerlig invandring som tillför nya gener till vargstammen för att den ska vara långsiktigt livskraftig och ha gynnsam bevarandestatus. Vi jobbar på att lösa dessa frågetecken i samråd med en rad olika forskare och hoppas att hitta en lösning under hösten, säger Mark Marissink, chef på enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket.

Sammanfattningsvis är det en positiv utveckling för vargstammen. De vargar som vandrat in till Sverige och Norge som fått valpar med vargar i den inavlade svenska vargstammen har gett resultat. Sammanlagt har sju valpkullar, alla s k F1, en pappa som är invandrad - Kynnareviret, Galvenreviret och Prästskogsreviret
Positivt är också flytten av det invandrade vargpar från Norrbotten till Tiveden som i våras fick en valpkull på fem valpar.

Till de 350 vargarna som inventerades i våras kan vi nu lägga ca 140 valpar som föddes i de ca 35 revir med valpar födda 2012 som vi hade i inventeringen. Det finns ingen anledning tro att reviren minskat i antal. 25 revirmarkerande vargpar stod i startgroparna att föda sin första valpkull. Först i vinter vet vi vilka föryngringar som lyckades. Men räknar vi med valpar samma antal revir som 2012 betyder det ca 140 nya vargar i vinter, räknat på att fyra valpar i snitt per revir överlever fram till första vintern.
För att få en riktig siffra får vi dra ifrån de ca 40-50 kända vargar som dör varje år av olika anledningar. Trafik, skyddsjakter, drunkning osv.

Gå till arkivet