Vargkommitténs Åsiktsförklaring är de första stapplande stegen på en hållbar rovdjurspolitik

2013-01-08 |

Landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt är ordförande i Vargkommittén. Foto: Patrik Lestander.

Idag offentliggör Vargkommittén den gemensamma åsiktsförklaring som de organisationer som ingår i Vargkommittén, kommit fram till under ledning av landshövdingen i Uppsala län Peter Egardt.

- Det är ett första steg på vägen men de stora knäckfrågorna återstår, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare hos Svenska Rovdjursföreningen.

Av åsiktsförklaringen framgår bland annat att en hållbar vargförvaltning förutsätter att nivåerna för gynnsam bevarandestatus är vetenskapligt grundade.

- Vi hoppas att miljöministern nu ser till att alla beslutsunderlag är väl genomtänkta och transparenta, precis som det står i dokumentet, säger Ann Dahlerus.
- Det krävs en öppen och bred vetenskaplig översyn av de underlag som handlar om gynnsam bevarandestatus.

Vargkommittén är också enig om att vargstammens genetik succesivt behöver förbättras och att naturlig invandring är en del av lösningen.
- För att vargstammen ska bli långsiktigt livskraftig måste den få en naturlig genetisk kontakt med sina artfränder österut. Regeringen bör därför bereda vägen för invandring och inte bara satsa på artificiell inplantering, som ju visat sig vara väldigt svår att genomföra i praktiken, säger Ann Dahlerus.
Den som läser Åsiktsförklaringen noggrant kan upptäcka att Jägarnas Riksförbund nu lämnat sin 0-vision av varg. Förbundets ordförande Solveig Larsson har nämligen också skrivit under Åsiktsförklaringen där det inledningsvis står att en av utgångspunkterna för kommitténs arbete är gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammar i Sverige.
Och då är det ganska svårt att samtidigt ha en 0-vision.

Läs mer på  Vargkommitténs webbplats

Dokument för nedladdning!

Vargkommiténs Åsiktsförklaring.pdf

Gå till arkivet