Vargjaktens 22 dag i Sverige och Norge - hittills är 38 vargar skjutna

2018-01-05 |

De fem revir som det licensjagas varg i mellan 2 januari och 15 februari. I två områden är jakten avslutad.

UPPDATERAD 22 JANUARI
Jakten i norska ulvesonen är över. Alla 16 vargarna på licensen i reviren Osdal och Julussa är döda. Jakten inleddes 1 januari.
Dagen efter startade licensjakten i fem svenska revir. Till och med i dag söndag 22 januari har 15 vargar skjutits. Av de 16 är tre skabbvargar som av Länsstyrelsen i Dalarna inte räknas in i länets jaktkvot. En varg återstår att skjuta i Flatenreviret enligt Myndigheten.

Utöver de 16 vargar som fick dödas inom norska ulvesonen är det också jakt strax utanför zonen på 12 vargar. Den jakten inleddes redan 1 oktober och sex av dessa är redan döda sedan den sjätte sköts förra helgen.
I övriga Norge är det jakt i vinter på ytterligare 14 vargar.
Det handla alltså om en licensjakt i Skandinavien på totalt 64 vargar.
Eftersom 63 kända vargar i Sverige är skjutna eller har dött av annan anledning under hela 2017 innebär det att den totala legala dödligheten i Skandinavien under 13 månader räknat från 1 januari 2017 är minst 127 vargar.
Och då saknar vi ändå de vargar som skjutits i Norge i licens- och skyddsjakter eller dött av annan anledning mellan 1 januari till 30 september under förra året.
En så omfattande jakt som pågår i vinter trots hög dödlighet under förra året känns inte genomtänkt för en rödlistad art, vilket den är även i Norge.
Känns mer som en massaker på en hotad art snarare än en försiktig förvaltning.
Reviren i vilka jakten pågår i Sverige är Vimyren - Värmland, Flaten - Dalarna, Kindla - Örebro län, Kölsta - Västmanland och Nyskogen - Gävleborg.

Jakten per revir och områden
Revir - antal skjutna (licensen) - Kommentar
Vimyren - 2 (6) - Varav en vid besiktningen upptäcktes ha lindrig skabb. Jakten fortsätter - det kan dyka upp nya vargar resonerar Länsstyrelsen.
Kindla - 0 (2) - Finns inga kända vargar och således inget som kan betecknas som revir. Ändå fortsätter jakten - På grannrevirets vargar?
Flaten - 8 (6) - Jakten återupptagen. Tre av de skjutna vargarna är avlivade enligt § 40 och berör inte licenskvoten. Tre av de skjutna vargarna är föräldradjur från grannrevir till Jaktreviret Flaten.
Kölsta - 4 (6) - Jakten fortsätter under protester från allmänheten
Nyskogen - 2 (2) Jakten avslutad
Ulvesonen - 16 (16) - Två vargar har skadeskjutits, den ena gick flera timmar skadad innan den återfanns död. Den andra skadesköts förra helgen och sköts först efter ett dygn. Det har upptäckts att det finns tre vargar kvar från reviren som jagats, och miljöministern funderar på att återuppta jakten i reviret på de tre som är kvar.
Utanför ulvesonen - 6 (12) - Jakten har pågått sedan 1 oktober
Övriga Norge - 0 (14) -

Uppdateras...

Gå till arkivet