Vargfribeslutet överklagat

2010-02-23 |

Det mycket uppmärksammade beslutet om att Nordanstigs kommun i norra Hälsingland ska vara vargfri överklagas till förvaltningsrätten i Falun av ortsborna Stefan Haglund och Sven Norman.

De befarar att kommunens beslut kan bli prejudicerande och ett hot mot den av riksdagen och regeringen beslutade rovdjurspolitiken. I klartext att andra kommuner i landet skulle kunna fatta likartade beslut.

Huvudargumentet är dock att kommunen av dem inte anses ha behörighet att besluta om vargfrihet, att den överskridit sin befogenhet. De befarar att beslutet också kan uppfattas som att kommunen godtar "den utbredda tjuvjakt som förekommer på varg".
Haglund och Norman är engagerade för Nordanstigs naturskyddsförening vars remissyttrande i ärendet inte redovisades för vare sig kommunstyrelsen eller fullmäktige.

Relaterade länkar

Gå till arkivet