Vargfrågan splittrar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet

2011-03-17 |

Foto: Hans Ring

Forskarna är överens om att vargen ska leva och frodas i vårt land, och att gynnsam bevarandestatus ska uppnås. Men de är oense om vägen dit. Inget konstigt med det. Splittring finns även i synen på ekologisk odling och vad som är ett uthålligt lantbruk. Ett miljöuniversitet som arbetar med tillämpade frågeställningar har alltid nära till politiken och offentlighetens skarpa ljus. Det är kort mellan teori och praktik.

Relaterade länkar

Gå till arkivet