Vargen på Vikbolandet ska skjutas tycker Länsstyrelsen i Östergötland

2011-08-15 |

Länsstyrelsen i Östergötland anser att den varg som under juli och augusti attackerat får vid tre tillfällen på Vikbolandet bör skjutas.
Skyddsjakten avgörs av Naturvårdsverket.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har ansökt om skyddsjakt på två vargar som rivit en stor mängd får på Vikbolandet och i Finspångstrakten under sommaren. Länsstyrelsen menar att det är vargen som finns på Vikbolandet bör tas bort.
- Den här vargen har ställt till stor skada för lantbrukare, och har ett beteende som skadar ryktet för hela vargstammen. Därför tycker vi att skyddsjakt är befogad i det här fallet, säger landshövding Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsens Pressmedelande:

Länsstyrelsen Östergötland säger ja till skyddsjakt på den varg som vid sju tillfällen rivit får på Vikbolandet. Däremot vill Länsstyrelsen avvakta med skyddsjakt på vargen som rivit får i norra Östergötland vid ett tillfälle.

Under sommaren har det förekommit upprepade attacker av varg mot fårbesättningar i östra delen av länet. På grund av detta har LRF, Lantbrukarnas riksförbund, på drabbade markägares uppdrag ansökt om skyddsjakt hos Naturvårdsverket. Ansökan omfattade skyddsjakt efter två vargar. Länsstyrelsen har i sitt remissvar till Naturvårdsverket idag sagt ja till skyddsjakt beträffande den varg som ett flertal gånger rivit får på Vikbolandet.

– Den här vargen har ställt till stor skada för lantbrukare och har ett beteende som skadar ryktet för hela vargstammen, säger landshövdingen Elisabeth Nilsson. Därför tycker vi att skyddsjakt är befogad i det här fallet. Självklart följer vi noggrant händelseutvecklingen i norra länsdelen och är beredda att ompröva vårt yttrande om det blir fler attacker även där.

Länsstyrelsen arbetar också vidare med att få medel från Jordbruksverket till bidrag för stängsel mot rovdjur.

Gå till arkivet