Vargen i Söderbärke fullt frisk när den sköts

2012-11-19 |

Den skyddsjagade hanvaren i Söderbärke hade en "minimal ytlig hudskada på ett ben" i övrig var den fullt frisk.
Så sammanfattar veterinären vid SVA Henrik Uhlhorn sin undersökning av vargen.

Till Svensk jakt säger han att vargen hade ett för vargar normalt maginnehåll. Bland annat resterna av en rådjursklöv. Inte ett enda spår av sopor eller annat avfall.
Åldern på vargen beräknas till några årgammal och vikten var 42 kilo. Den kan alltså ha varit född våren 2011 och på väg in i sitt tredje levnadsår fram i vår.
Vargens oskygga beteende har förklarats med att det skulle handla i en ungvarg. Sannolikt är att den gått kvar i hemreviret längre än normalt och nu prövade sina vingar utefter östra sidan av sjöarna Barken och där hamnat i de tre byar som ligger där.
Vargen har inte visat sig aggressiv vid något tillfälle. Däremot har den varit helt orädd o

 

Gå till arkivet