Vargar på Isle Royal förökar sig mindre och jagar sämre - inavel kan vara orsaken

2014-05-06 |

De välstuderade vargarna på den amerikanska ön Isle Royal tar allt färre älgar trots att tillgången är god. Minskningen verkar bero på att inaveln hos vargarna har ökat. Även reproduktionen kan ha påverkats av inaveln. Det visar årsrapporten från det forskningsprojekt om vargar och älgar på ön, som pågått i över femtio år.

Vargstammen på den amerikanska ön Isle Royal är världens mest väldokumenterade. Under drygt femtio år har forskarna följt vargarnas liv och det ekologiska samspelet med öns älgar.

Den årliga rapporten från projektet visar att vargarna visserligen ökat
i antal från åtta till nio det senaste året men sett över en treårsperiod är de
färre än de någonsin varit. Att reproduktionen gått ner kan enligt forskarna vara en effekt av att inaveln ökat. Som flest har ett femtiotal vargar levt på ön.

Rapporten visar också att det dödas färre älgar per varg än tidigare, och det trots att det finns gott om älg. Forskarna tror att även det beror på inavel eftersom vargarnas förmåga att ta bytesdjur har minskat i samma takt som inaveln ökat. DNA från mer än tusen avföringsprover har samlats in och analysertas under15 år och på så vis har forskarna lyckats bygga vargarnas släktträd.

Älgarna har funnits på Isle Royal sedan i början av 1900-talet och deras tillvaro förändrades drastiskt när vargar lyckades ta sig över en isbro från Ontario och började etablera sig på ön. Öns ekosystem är lämpligt för studier eftersom älgarna och vargarna till största delen lever isolerade från fastlandet och att naturen påverkats så lite av människan.

Läs årsrapporten här:
Ecological Studies of Wolves on Isle Royal

Gå till arkivet