Våren kommer allt tidigare - negativt för rovdjuren

2010-02-12 |

Våren börjar 11 dagar tidigare idag jämfört med på 1970-talet. Det visar en brittisk studie som är den första i sitt slag att undersöka effekterna av klimatförändringarna på växt- och djurarter i stor skala under en längre tid. Enligt svenska forskare upprepar sig samma mönster även i Sverige.

Ännu vet forskarna inte vilka konsekvenserna blir av vårens tidigare ankomst, men olika arter reagerar olika, visar den brittiska studien. Till exempel är växter och växtätande djur mer känsliga för vårens ankomst, till exempel påbörjar växtätarna sin parningssäsong tidigare.Rovdjur som finns högre upp i näringskedjan var inte lika känsliga för att våren kom tidigare. Det kan i sin tur drabba rovdjuren negativt, eftersom de är inprogrammerade att få sina ungar när tillgången på föda är som störst. Dessutom har förändringarna accelererat de senaste decennierna.

Relaterade länkar

Gå till arkivet