Valberedningens förslag till styrelse 2006

2006-03-01 |

Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och lämnar följande förslag till styrelserepresentation för 2006.

Föreningens ordförande sedan många år Björn Ljunggren har avsagt sig omval, valberedningen föreslår därför som ordförande för 2006 Mats Hansson.

Här följer en presentation av Mats Hansson.

Jag heter Mats Hansson är 52 år och bor i Täby norr om Stockholm tillsammans med min fru Karin och våra två tonårsdöttrar Ylva och Siri. Arbetar sedan 10 år med utbildning av lärare i naturvetenskap på Lärarhögskolan i Stockholm. Under dessa år har jag suttit med i institutionsstyrelsen under 6 år, varit områdesansvarig och studierektor för naturvetenskapsavdelningen under 5 år och suttit med i ledningsgruppen för högskolans största institution. Jag har alltid haft ett stort engagemang för natur- och miljöfrågor. Detta engagemang ledde till att jag gick in i olika föreningar som arbetade med dessa frågor. Tog där aktiv del i att starta och driva lokala kretsar i  Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen. Var också med i föreningen Argaladei som drev utbildning för friluftsledare.

Gå till arkivet