Vålådalen onsdag: 15 procent av landets föryngringar av järv sker numera i skogslandet

2012-03-14 |

Järvens utbredning för tre perioder; a) 1996-1998, b) 2004-2006, c) 2009-2011. Röd linje anger vår västliga gräns för skogsland

Den skandinaviska järvstammen i skogslandet ökar i både storlek och utbredning. Det visar en ny rapport från SLUs forskningsstation vid Grimsö som tagits fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.
På onsdagen presenterades rapporten på Vargsymposiet i Vålådalen av Malin Aronsson, doktorand i järvprojektet och en av medförfattarna till rapporten jämte Jens Persson.

Under de senaste fem åren har järvpopulationen i skoglandet ökat till närmare 20 föryngringar. Den första föryngringen upptäcktes i skogslandet redan i slutet av 90-talet i Norrbottens skogsland.

Föryngringar registreras
I Sverige inventeras järvstammen huvudsakligen genom registrering av föryngringar som fastställs genom lokalisering av järvlyor och/eller observationer av honor med ungar eller deras spår. 2011 fanns 118 föryngringar av järv i landet, 15 procent av dessa i skogslandet. Numea finns föryngringar i norra Dalarna, Västernorrland och Gävleborg efter en kraftig järvökning i Jämtland som pressat ut nyetableringarna. Järvobservationer görs sedan flera år regelbundet även i norra Värmland som historiskt tillhör järvens naturliga utbredningsområde.

Följer med vargen
Det finns anledning att misstänka att järvens utbredning de senaste årtiondena har med vargens återkomst att göra. Vargens matrester är järvföda.
För 10 år sedan var observationer av järv utanför fjällen och fjällnära skogar mycket ovanligt. Förra året 2011 registrerades 118 järvföryngringar i Sverige, varav 15 (13 procent) återfanns i skogslandet.

Ren och älgkadaver
Inom renskötselområdet lever de skogslevande järvarna främst av ren- och älgkadaver och renar som järven själv dödat. I områden utan ren äter järven framförallt älg (kadaver och slaktrester).
Järvar som lever utanför renskötselområdet skapar få – om ens några – konflikter och oftast är det inte någon som lägger märke till att de finns där.

Toleransnivå för rovdjursrivna renar i renskötselområdet
När det gälle den andra delen av järvpopulationen, den som lever på fjället tog Henrik Andrén från Grimsö över. Han pratade både om järv och lo i renskötselområdet.
Hans uppskattning är att rovdjuren totalt dödar mellan 10 000 och 80 000 renar per år. Det är alltså mycket stor osäkerhet i siffrorna, men Henrik Andrén menar att 40 000 rovdjursrivna renar per år inte är en orimlig siffra, som också är förenlig med statistiska data för antal renar, slaktstatistik etc.
Den slutsats som Andrén drog var att om Samertingets "toleransnivå" på 5 procent rovdjursförluster (= 13 000 djur per år) ska styra rovdjursförvaltningen blir det svårt att nå upp till de nationella målen för lodjur.

 Gå till arkivet