Utveckling i kommuner påverkas inte av varg

2013-07-03 |

Det finns inget vetenskapligt stöd för att vargen skulle påverka fårnäring, markpris eller den socioekonomiska utvecklingen på en ort. Det framgår av en studie från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskarna har inte kunnat se något samband mellan dessa variabler och förekomsten av varg. Däremot har de funnit en möjlig koppling mellan vargförekomst och försäljning av jaktkort och bibehållande av lokala kulturella traditioner.

I rapporten står att läsa att befolkningsutveckling, utbildnings- och inkomstnivå och andra socioekonomiska variabler är mer negativa i områden med varg men att den utvecklingen sker oberoende av vargen. Vargen har bara råkat återvända samtidigt som utvecklingen gått nedåt. Många kommuner utan varg har det lika svårt eller till och med svårare.

Antalet fårbesättningar har ökat mellan 2001 och 2012 och även antalet får ökar. Där har forskarna inte funnit någon koppling till vargen. Inte heller fastigheters prisutveckling ser ut att påverkas av vargförekomst.

Läs hela rapporten nedan

Dokument för nedladdning!

FaktaSkog_06_2013.pdf

Gå till arkivet