Tydliga tecken på att vargvalpar fötts i Tiveden efter invandrade föräldrarna

2013-05-29 |

Tydliga tecken säger att det finsk-ryska vargparet i Tiveden har fått valpar.
Och därmed får den svenska vargpopulationen om något år ett välkommet tillskott av gener som inte är inavlade.
Föräldraparet är båda invandrade vargar från Finland och flyttades i mars ner från Torndalen till nationalparken i Tiveden där de genast tog sig ett nytt revir. De hade redan etablerat sig ett revir i Tornedalen när de flyttades.

Valparna är födda i mitten av maj enligt vargparets sändare.
Det här är första gången en flytt av vargar i Skandinavien fungerat. Alla tidigare försök att flytta vargar sedan 1984 har misslyckats. De flyttade vargarna har alla gått tillbaka till det område de fångades in.
En bidragande orsak tlll att det fungerade den här gången att vargarna stannade i utsättningsområdet var att tiken och hanen var ett väl etablerat par där tiken löpte och därmed var fokuserad på att skaffa den blivande familjen ett bra område och en lya att föda. Och stannade löptiken så stannade hanen.
─Vi hoppas att det stämmer att det finns vargvalpar. I så fall är det ett tillskott till den inavlade svenska vargstammen, säger Helene Lindahl, projektledare för genetisk förstärkning.
Länsstyrelsen kommer att genomföra en kontroll i slutet av juni. Då har vargparet med sina valpar lämnat lyan och träffas på så kallade rendez-vous-platser. Dit kan Länsstyrelsen gå när vargarna själva inte är där och plocka spillning som sedan analyseras.
─ Efter besöket på platsen kan vi konstatera om det verkligen har fötts valpar i reviret och analysen ger sedan besked om hur många valpar som överlevt så långt, säger Per Wedholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Örebro län.
Eftersom båda föräldrarna är invandrade vargar är varje valp i stort sett obesläktad med våra skandinaviska vargar. Valparna är värdefulla för arbetet med att minska inaveln i den svenska vargstammen. Normalt sett överlever endast en av fyra valpar till dess att de själva får valpar. Det är inte ovanligt hos vilda djur.
─Vi får många frågor om hur man som tamdjursägare i området ska agera och planerar därför ett informationsmöte, säger Anita Bergstedt Söderström, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Naturvårdsverket kommer att delta på informationsmötet för berörda som Länsstyrelserna anordnar i juni.

Gå till arkivet