Två vargvalpar ökar prövningarna för landsbygden anser Riksjägarna i Värmland

2012-01-30 |

Två vargvalpar ökar prövningarna för landsbygdens folk anser Riksjägarna i Värmland.
Länsstyrelsen i Värmland har anvisat två revir i länet där Naturvårdsverket kan sätta ut vargvalpar från en djurpark om det skulle finnas behov av detta.
Jägarnas riksförbund i länet är upprört och anser att fler valpar i länet spär på de vedermödor som de boende på landsbygden redan lever under.

I ett brev till Länsstyrelsen skriver Riksjägarna att man inte kan acceptera en inplantering av nya vargar.
Enligt förbundet finns det omkring 150 vargar i Värmland och om det tillkommer nya vargvalpar så utsätts människor på landsbygden för ytterligare prövningar.
Siffran 150 vargar finns det ingen bärighet för. Värmland hade förra året nio revir med valpar, vilket betyder ca 60 säkra vargar i länet plus ytterligare några som lever i parrevir.
Länsstyrelsen ha angett lyorna i reviren Gåsborn i östra Värmland och Skugghöjden i länets västra del som lämpliga för utsättning.
Men det är inte alls säkert att det kommer några valpar till Värmland. Det är mycket som ska stämma, framför allt måste djurparksvalparnas födelsetid överensstämma med valparnas i de vilda lyorna. Annar blir det ingen utsättning. En annana viktig sak är att tikarna i de revir som ska ta emot djurparksvargar är radiomärkta. Detta för att man ska kunna se exakt när hon går i lya för att föda, och inte minst för att man ska veta var lyan finns.
Båda reviren som föreslås har ett genetiskt viktigt föräldradjur från norska Kynnareviret. Att välja dessa revir innebär att man inte behöver freda ytterligare revir i länet eftersom en utsatt djurparksvalp innebär att reviret blir säkrat minst två år. Djurparkerna har varit väldigt tydliga med att de inte deltar i projektet om valparna riskerar att skjutas innan de hunnit sprida sina gener.

Gå till arkivet