Två vargar stod ensamma för merparten av ökningen av rovdjursdödade tamdjur 2011

2012-03-07 |

Foto: Hans Ring. Några få ungvargar som dragit till södra Sverige i höstas ställde angreppsstatistiken för får på ända förra året.

Skador på tamdjur i landet orsakade av våra fyra stora rovdjur har fördubblats mellan åren 2010 och 2011.
Förra årets dödades, skadades eller försvann 767 tamdjur varav 675 är får. Över 200 av dessa får dödades enbart under hösten i de södra delarna av landet utanför vargområdet.
Samma siffror 2010 var 366 totalt varav 342 får.
Om vi ser bara vad vargen ställer till med handlar det nästan uteslutande om angrepp på får.
2010 dödades, skadades eller saknades 191 får efter vargangrepp. 2011 är denna siffra 455, men då måste vi notera att 210 av dessa dödades enbart under hösten i södra Sverige där två vargar stod för de flesta attackerna. Då blir ökningen från 2010 mer hanterbar med tanke på den växande vargstammen.

Ser vi enbart till varglänen norr om Mälardalen ligger antalet vargdöda får kvar på ungefär samma nivå 2011 som 2010.
Om vi ser enbart till antalet attacker på får från varg är ökningen inte lika dramatisk. 2010 attackerade varg får 40 gånger, förra året var siffran 62. Vargattacker totalt på alla typer av tamdjur var 66 under 2011, året innan 48.

Samma antal dödade hundar

Under 2011 angreps totalt 57 hundar av rovdjur varav varg står för 43. 22 hunar dog, 19 skadades och 2 försvunnit.
Motsvarande siffror från 2010 är 38 totalt, varg står för 21 angrepp. 20 hundar dödades och en (1) skadades.
Alltså en fördubbling av angripna hundar medan antalet dödade ligger kvar på samma nivå.
Skador på hundar från övriga rovdjur
Björn har skadat tre, lodjur dödat en och skadat åtta och kungsörn har skadat två hundar.
Angrepp på hundar länssvis
I Värmland har 12 hundar attackerats av varg varav 7 dödats.
I Örebro är det 2 hundar som skadats.
I Västmanland har 4 dödats och 1 skadats.
I Dalarna har 5 dödats och 9 skadats.
I Gävleborg är 3 hundar dödade av varg och 2 skadade.

Ungvargar drog omkring
Orsaken till det att så många fler får dödats under året får tillskrivas de fåtal ungvargar som drog omkring i södra Sverige under hösten. I de fem sydliga länen Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Halland dödade ungvargarna 210 får.
Dålig stängslingskultur bidrar starkt till det stora antalet dödade får i södra Sverige.
Intressant är att jämföra dessa siffror med det vargtätaste länet Värmland där bara 14 får dödades under året varav ett får är försvunnet, och i Örebro med fem revir bara 18 får.
I övriga varglän är siffrorna högre: Västmanland 37 (varav 7 skadade och 5 försvunna), Dalarna 93 får (varav 18 skadade och 14 försvunna) och Gävleborg 80 får (varav 12 skadade och 17 försvunna).

20 angrepp på fäbodbruket
Under 2011 har 20 angrepp skett på fäboddjur, 8 av björn, 1 av järv och 8 av varg. Björnangreppen har skett i de nordliga länen från Dalarna och uppåt, vargangreppen har skett i Dalarna, Västmanland, Kronoberg och Östergötland. Till fäbodbete räknas även skogsbete utan stängsel, därför finns Kronoberg och Östergötland med i statistiken.
118 får och 6 nötdjur dödades/skadades/försvann vid dessa angrepp och finns med i den totala statistiken.
Av 16 vargangrepp totalt på tamdjur i Västmanland och Dalarna var 5 angrepp på fäboddjur.
Av 22 björnangrepp på tamdjur i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten skedde 11 på fäbodar.

Ersättningen från staten till drabbade djurägare uppgick till 1,5 miljoner kronor, varav nästan en miljon gällde skador orsakade av varg.

Övriga rovdjur orsakade följande skador på tamdjur
Björn
99 dödade/skadade/försvann fördelade på 22 angreppstillfällen. 92 var får. Dessutom orsakade björn skador på 515 bikupor.
Lodjur 186 dödade/skadade/försvann vid 44 angreppstillfällen. 109 var får. Dessutom står lo bakom 73 dödade/skadade/försvann på övriga tamdjur som dovdjort (hägn) fjäderfä och tamkatt.
Örn 13 dödade/skadade/försvann vid 7 angreppstillfällen. 12 var får.
Järv gjorde ett (1) angrepp på får och från detta tilfälle klassas 7 får som försvunna.

Relaterade länkar

Gå till arkivet