Två vargar skjutna i Idre

2010-12-04 |

Vid lunchtid på lördagen fälldes ett vargpar på Vinfageråsen öster om Fjätälven.

Det var tidigare i veckan som Länsstyrelsen Dalarna gav klartecken till skyddsjakt på två vargar som störde samerna i deras arbete med renhållningen.

Vid 13.00-tiden på lördagen fälldes vargparet på Vinfageråsen öster om Fjätälven.

Vargarnas närvaro har inneburit att renskötseln har försvårats i hög grad. Det har lett till stor spridning av renhjorden och ett stort merarbete för samebyarna att hålla ihop sina hjordar.

Dessutom var det risk för att vargparet skulle bilda ett revir, vilket inte tillåts i renbetesområdet.

De två vargarna sköts med hjälp av helikopter. Vid skyddsjakt har Länsstyrelsen rätt att ge dispens för jakt från exempelvis helikopter.

Relaterade länkar

Gå till arkivet