Två länsstyrelser vill förlänga en eventuell licensjakt till 31 mars

2016-02-10 |

Länsstyrelserna i Örebro län och Värmlands län vill ha dispens för att kunna förlänga tiden för licensjakten på varg.
Om det blivit jakt skulle den vara avklarad senast 15 februari.
Dispensansökan som är skriven efter påtryckningar från Jägareförbundet gick in till Naturvårdsverket sent måndag eftermiddag.

Länsstyrelsernas ansökan har en direkt koppling till en begäran om en
tidsmässigt förlängd licensjakt från Jägareförbundet. Vilket i princip
innebär att båda Länsstyrelserna ställer sig bakom jägarnas krav.
Det är omöjligt att se att en Länsstyrelse skulle ha ett egetintresse i
att det skall jagas varg i områden som inte har haft några
tamdjursskador på mycket länge.
Från Värmlandshåll har det klargjorts att det handlar om att ta bort vargar till förmån för en ökad älgpopulation.
Viltförvaltningsdelegationerna i respektive län har inte varit inkopplade i frågan om jakttiden skall förlängas. Det handlar om jakt på 26 vargar i de två länen. Jakten är sedan tidigare inhiberad av Förvaltningsrätten och fortfarande när det återstår endast fem dagar av ordinarie jakttid har rätten ännu inte tagit beslut om jakten skall tillåtas komma igång.
I princip betyder det uppkomna läget att det inte blir någon jakt
enligt de ursprungliga förutsättningarna, där 15 februari är ett absolut
stoppdatum. Datumet 15 februari är satt för att ingen vill ha en gravid vargtik utan hane senare i vår.
Länsstyrelserna vill ha jakten förlängd i första hand till 21 februari. Om föräldratikarna i berörda revir fälls före 21 februari ska jakten i dessa tiklösa revir kunna fortsätta till sista mars skriver Länsstyrelserna i sin ansökan.
Myndigheterna anger två skäl för att få jakten förlängd:
- Det finns fortfarande möjlighet att jakten blir av.
- För att få den rättsliga situationen runt vargjakten prövad. JB

Gå till arkivet